Bestyrelsesmøde 12/5 2014

Der afholdtes konstituerende bestyrelsesmøde mandag d. 12/5 kl 10:00.

Tilstede var Lis, Ditte, Sanne, Erik og Jens.

Marie-Louise udeblev.

 

1. Konstituering af bestyrelsen.

Lis modtog genvalg til formandsposten.

Jens modtog genvalg til posten som kasserer.

 

2. Arbejdsdag.

Der indkaldes til arbejdsdag lørdag d. 17/5 fra 10:00 til 15:00.

Bortskaffelse af grenafklip ved siden af containeren.

Græsslåning og hækklipning af fællesgrunden.

 

3. Eventuelt.

Opslagstavlen bliver fremover vedligeholdt af Ditte.

Sanne laver skilte til containeren.

Erik vil kigge på maskinerne der ikke virker ved fælleshuset.