Referat fra bestyrelsesmøde d. 3/6 – 24

1. Orientering fra kassereren

Indestående i bank 75.072,28 kr.

Der er endnu ikke kommet regning for rydning af D2.

2. Arbejdsdag

Gitte laver medlemsliste.
Lars sørger for at foreningens maskiner er klar.
Cecillie bestiller håndmadder.
Irene sørger for drikkevarer.
Gitte og Lars sørger for kaffe og kage.
Harald køber græsfrø.

3. Hestemøg

Der bestilles hestemøg til september. Det overdækkes med presenning.

4. Opgaver til dem, der ikke møder op på arbejdsdagen

Husk at betale kr. 300 eller aftal en arbejdsopgave med bestyrelsen.

Bestyrelsen mødes 13. juni kl. 16.30 og laver en liste med arbejdsopgaver til dem, der vil have en arbejdsopgave.

Sikke en dejlig arbejdsdag

Hej alle medlemmer, sikke en dejlig arbejdsdag, trods regn og blæst nåede vi en masse arbejde.

Til jer der ikke kunne komme vil jeg fortælle at bestyrelsen fordeler arbejdsopgaver på torsdag svarende til 3 timers arbejde. I kan stadig nå at indbetale kr. 300 hvis I foretrækker det, husk at skrive havenummer.

Betalingsoplysninger:
Konto nummer: 9570 13075093
MobilePay: 280447

De bedste hilsener og på gensyn i Haven.

Fælles arbejdsdag 9 juni.

Så er der nedtælling til årets første arbejdsdag på Søndag d. 9. juni kl 10-14, vi får brug for biler med trailer, kørepenge afregnes søndag aften, medbring blot konto nummer.

Hvis du ikke kan komme vil vi gerne have afbud inden dagen, du kan så vælge at få en opgave (efter arbejdsdagen) eller betale kr. 300 på mobilepay 280447

De bedste hilsener og på gensyn fra Bestyrelsen

Havevandring

26. maj var bestyrelsen på have vandring.

Der var nogle problemer, som gik igen i en del haver

 • Uønskede vækster i hækken
 • For høje hække
 • For høje træer

Vi opfordrer til, at man tjekker om ens have er i overensstemmelse med ordensreglerne.
Bestyrelsen går en tur igen d. 23.6. for at se om de påtalte ting er bragt i orden.

Referat fra bestyrelsesmøde d. 12/5 – 24

Til stede: Harald, Cecillie, Lars, Gitte, Irene, Lis.

Orientering fra formanden

Harald arbejder på sagen om vandproblemer.

Sherry undersøger fortsat markedet for kompostkværne.

Arbejdsdag

Bestyrelsen har besluttet følgenden opgaver:

 • D2, klippe hæk, plane ud og så græs.
 • Container. Reol samles, beslag til stiger sættes op, samling af plæneklipper
 • Slå græs omkring container og på gangene udenom D2
 • Slå græs på fællesgrunden
 • Klippe hæk på fællesgrunden
 • Slå græs omkr. Indkørslen
 • Male over døren til container
 • Kørsel med trailer, bortkørsel af hækafklip

B-gangen

Jytte B1 fik til opgave af den forrige formand at spørge alle på B-gangen om de ville have græs eller grus ude på fællesgangen. Der er flertal for græs. Der er dog nogen som fortsat insistere på at have grus. Bestyrelsen ville ikke tvinge en beslutning igennem.

Der gøres opmærksom på, at det ikke er lovligt i kongeriget Danmark at anvende salt som ukrudtsmiddel. (Videncentret Bolius)

Eventuelt

Der er havevandring 26. maj fra kl. 10
Næste bestyrelsesmøde 3. juni kl. 16.30.

Referent Lis Dreyer

Referat fra generalforsamling i HF Blegdammen 28. april 2024

ad.1 Edmund valgt som ordstyrer

ad.2 Referent : Lis Dreyer. Stemmetællere: Mette og Lars

ad.3 Formanden kom i sin beretning bl.a. ind på rydning af D2, vandproblemer i nogle haver og kommunens klipning af hegn.
Beretningen blev godkendt.

ad.4 Regnskab godkendt

ad.5 Budget for 2024 godkendt

ad.6 Formanden redegjorde for ventelisteproceduren

ad.7 Indkøb af flishugger. Afstemningen gav 19 stemmer for og 7 stemmer imod.
Bestyrelsen arbejder videre med sagen
Indførelse af depositum på kr. 2500. afstemningen gav 19 stemmer for og 2
imod.

ad.8 Formand: Harald

ad.10 Bestyrelsesmedlem for 2 år: Cecilie
Bestyrelsesmedlem for 1 år: Lars

ad.11 Bestyrelsessuppleant: Irene

ad.12 Revisor: Karin

ad.13. Revisorsuppleant: Mette
Claes står fortsat for hjemmesiden og Lars for udlejning af maskiner.

ad.14. Harald har ideer til at løse problemerne i de vandlidende haver.
Ønske om etablering af en petanquebane.
Ønske om medlemsmøde
Drøftelse om etablering af toilet

Manglende bilag

Hej,

Har du modtaget et brev fra bestyrelsen? Så vil du bemærke at der mangler to bilag.

Venteliste og Budget 2024.

Bilaget venteliste kommer brevduen med i denne weekend.

Formanden sov i timen og glemte at aflevere det til pakkepigerne.

Bilaget Budget 2024 bliver omdelt på vores generalforsamling d.28-4.

God weekend

Referat fra bestyrelsesmøde d. 3/4-2024

Til stede: Sanne, Nete, Lis, Gitte og Karin
Fravær: Klas

Nyt fra formanden

A3 og C14 skal genudlejes. Vi regner med at det kan nås inden månedens
udløb.

Lukningen af D2 har ikke været effektiv nok idet flere har valgt at henkaste haveaffald og andet på pladsen, hvilket har gjort rydningen vanskeligere. Alligevel håber vi at det vil lykkes at ryddet grunden i weekenden. En god af pallerne er blevet fjernet.

Bunken med hestemøg er skrumpet.

Regnskab/budget

Gitte har udarbejdet regnskab for 2023 og der er god overensstemmelse mellem indtægter og udgifter.

Vandregningen er væsentligt større end tidligere, og Gitte undersøger hvorfor.

Lejen af grund er mindre end tidligere, hvilket skyldes at der ikke er rykkergebyr på.

Der er brugt bemærkelsesværdigt mange penge på at udsende anbefalede
breve.

Regnskabet er videregivet til revisoren.

Gitte arbejder videre med budgettet for 2024.

Dagsorden til generalforsamlingen d. 28/4.

Mødesalen på biblioteket er reserveret. Her er varme og adgang til toiletter.

Her er mulighed for at få en kop kaffe/te eller en sodavand. Der må ikke nydes alkohol i bibliotekets lokaler.

Der vil blive en ryge-/tissepause i løbet af mødet.

Lokalet skal ryddes op efter brug.

Dagsorden

1) Valg af dirigent
2) Valg af referent og stemmetællere
3) Årsberetning
4) Regnskab 2023
5) Budget 2024
6) Fremtiden for D2
7) Ventelisteprocedure
Rygepause
8) Indkomne forslag
9) Valg af formand
10) Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
11) Valg af 1 bestyrelsessuppleant
12) Valg af revisor
13) Valg af revisorsuppleant
14) Evt.

D2 – hvor langt er vi kommet

Mange paller er blevet fjernet.

Hestemøg er delvist fjernet

Pladsen skal lukkes helt af ind til efter generalforsamlingen beslutter hvad der videre skal ske.

Personsager

Der er et par personsager som Gitte og Lis tager sig af.

Evt.

Opfølgning på, hvem der tager sig af hvad i forbindelse med pakning og uddeling af materialer til generalforsamlingen.