Kolonihaveforeningen Blegdammen af 1928

image_pdfimage_print

Bestyrelsesmøde

Placering:  Fælleshuset
Dato
:  2/11 2022
Deltagere
:  Kim, Klas, Annette, Jytte og Michael
Klokkeslæt
10-12

 1. Godkendelse af ref. Fra den 4/10 2022

Ref. godkendt

 1. Regnskab.

Michael og Annette er endelig blevet godkendt af banken

 1. Opfølgning på sidste møde.

Der skal følges op på af arbejdsopgaver er udført.

 1. Vinhaverne hvordan og hvorledes

Der skal indkaldes alle dem der ønsker en have med hus.

Der skal være fjernet alle vinstokkene til december måned

 • Udsendelses af haveleje skal være klar enden Annette tager på ferie til januar.

Annette sender opkrævninger ud samt datoer med arbejdsdage inden hun tager på ferie.

 • Lukning af vand og andet klargøring til vinter

Kim lukker for vandet når det begynder af være frost.

Der skal også til af være kæde på ved indgangen fra safirvej.

 • Evt.

   Der er en have lejer der har hørt om der kan komme nøgle Box på containeren.

   Det kan der ikke

   Der er en have lejer der ikke har lavet nogen lejekontrakt.

    Kim tager kontakt til vedkommende for af få styr på det.

Referat fra ekstraordinær generalforsamling d,15/10-2022.

image_pdfimage_print


Der er mødt 19 personer op.
Velkomst: Michael byder velkommen.
Valg af dirigent: Nete C4
Valg af Referent: Maibritt C 13
Valg Af Stemmetællere: Irene B4 og Harald B12.
Nete påpeger at hun gerne vil have et evt. punkt på.
Valg af et bestyrelsesmedlem: Klas C11
Valg af suppleant: Jytte Kirchhoff. B1
Evt.
Der blev gjort opmærksomt på der ikke kan besluttes noget under Evt. Men at alle kan stille
beslutningsforslag til den ordinære generalforsamling.
Sanne C3: start 2023 arb. gruppe ansvar for D2. Hvem
holder orden og og at ALLE kun bruger pladsen til rette
formål og at man evt. kunne bytte ting. Det er det vores
Facebook gruppe er til man kan finde den under ”Haven
Blegdammen
Dennis: syntes der er for lidt der møder op til arbejdsdage
når man skriver under på 2 arbejdsdage om året og er 300
kr. for lidt når man ikke deltager?
Der skal bedre styr på opgaver og indbetalinger.
Dennis roser at han har fået post.
Morten Høxbro præsenterer sig og anbefaler
facebookgruppen, men hjemmesiden er det korrekte sted
at slå tingene op.
Der vil blive slået op alle steder. Fælles beskeder skal til e mail.
Bestyrelsen:
Anette fortalte at bestyrelsen har besluttet at være opmærksomme på at følge vedtægterne og i det hele
taget sikre lovligheden af det der sker i foreningen.
I den forbindelse kunne hun fortælle at der har været nogle udfordringer med de legitimationer der skal
sikre at formanden og kassereren kan tegne foreningen udadtil og i det hele taget være fuldt lovlige og
funktionsdygtige. Der arbejdes intenst på at få bragt forholdene i orden.
Der har været problemer med overgangen fra gammel til
ny bestyrelse da 2 trak sig af personlige grunde og vi skulle
ind og lave om i både virk og banken
Harald mener vi skal sætte pris på mennesker der bruger
deres fritid på foreningen. Og at vi skal respektere ny
bestyrelse og give dem tid til at komme ind i arbejdet
Forslag: skal vi holde medlemsmøder som bruges til
diskutioner om udfordringer i og uden for haverne.
Næste valg maj 2023 er kim, Annette og Michael på valg.
Og i 2024 er Linda, Jytte og Klas på valg.
Ventelister.
Der var en ivrig debat i forbindelse med ventelister og den tidligere administration heraf.
Venteliste Administrationen er for nylig overgået til foreningen fra kommunen der hidtil har haft ansvaret.
Praksis har været at vi selv førte venteliste.
Der er nu udarbejdet en venteliste procedure som er at finde på hjemmesiden under dokumenter. Den skal
følges. Der er pt. 8 på venteliste.
Vedtægter fra forrige generalforsamling skal følges og det
vil blive gjort til punkt og prikke.
Der skal bedre samarbejde og vi skal finde metoder hvor
der er fornyelse og tiltag som fremmer det sociale samvær
og så skal vi glædes over dem der deltager til fælles
arrangementer.
Ved arrangementer følger den nye bestyrelse reglerne.
Der skal være nummer på haverne og den enkelte er selv
ansvarlig for at der er det. Det bliver et punkt til
havevandring. Sven-Erik fik ros for det nye køkken og skal
man bruge det har kim og annette nøgle som man kan
låne.
Nete foreslog at man opfordrer andre til at deltage i fælles
arrangementer når man mødes rundt omkring i haverne.
Oplysninger bliver sat op i glasskabet og på tavlen i
fælleshuset.
Morten Høxbro B 11 tilbyder hjælp med minigraver inden
jul.
Nete takkede for god ro og orden.
Ref. Maibritt.
Renskrivning: annette Bagge

Kolonihaveforeningen Blegdammen af 1928

image_pdfimage_print

Kære medlemmer.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling d.15/10-2022.                                                               kl. 14.00 i fælleshuset.

Da to fra bestyrelsen har valgt af træde ud af bestyrelsen pga. personlige årsager holdes der suppleringsvalg.

Der skal findes en ny suppleant og et nyt bestyrelsesmedlem.  

Kolonihaveforeningen Blegdammen af 1928

image_pdfimage_print

Referat af bestyrelsesmøde

Placering:  Fælleshuset
Dato
:  4/10 2022
Deltagere
:  kim, Annette og Michael
Klokkeslæt
10 -12

 1. Godkendelse af ref. 7/9 2022

Ref. godkendt

 1. Regnskab

Intet nyt endnu.

 1. Opfølgning fra sidste møde

Ingen havde noget dertil.

 1. Arbejdsopgaver/betalinger for udeblivelse for arbejdsdagen

Der blev delt arbejdsopgaver eller indbetalinger ud

 • Ekstraordinær generalforsamling

Der skal laves kaffe/the og sættes øl/vand frem

Der bliver fundet en mødeleder på dagen

 • Hvad gør vi med hækaffaldet fra arbejdsdagen.

Vi prøver af lave en dag hvor vi fliser det der skal flises Annette skriver ud til medlemmerne det bliver d.5/11 2022

 • Evt.

   Intet

Kolonihaveforeningen Blegdammen af 1928

image_pdfimage_print
Referat bestyrelsesmøde

Placering:  kolonihavens fælleshus
Dato
:  2022 – 7/9
Deltagere
:  Linda, Kim, Annette, Michael.
Klokkeslæt
10.30-12.30

 1. Godkendelse af ref. 2/7 2022.10.03

Ref. Godkendt

 1. Regnskab.

Intet nyt

 1. Mette Mathiasen er trådt ud af bestyrelsen.

Snak her omkring.

 1. Opfølgning på sidste møde

Kim snakker med John Fredriksen omkring knust asfalt.

Kim køre i xl byg og køber det der skal bruges til arbejdsdagen.

 • Arbejdsdagen d.17/9-2022

Randbeplantning fra D.14 til C16. på inderside og yderside.

Annette køber mad og drikkevare til arbejdsdagen

 • Indkøb til køkken.

Annette køber ind til køkkenet.

Evt.

Foreningen giver ikke mad og drikkevare til private engagement.

Der skal sendes et nyhedsbrev ud tre fire gange om året.

   
      

Sommer Fest.

image_pdfimage_print

 

 Kolonihaveforeningen Blegdammen

Inviterer til sommerfest d.20/8-2022 i

Fælleshuset.Vi starter kl. 15 med kaffe og kage og imens vi sidder og hygger os og lærer hinanden at kende vil grillen køre med flæskesteg og pølser. Kolonihaveforeningen giver kaffen og kagen samt maden og tilbehøret. Drikkevarer skal man selv sørge for.Pga.indkøb bedes man tilmelde sig til mette på sms 25754190 senest 15/8 Vi glæder os til at se alle nye som gamle og husk at tage det gode humør med    

          Hilsen bestyrelsen. 

Kolonihaveforeningen Blegdammen 1928

image_pdfimage_print
 Kolonihaveforeningen Blegdammen af 1928

Bestyrelsesmøde

Placering:  Mette havehus c 10
Dato
:  2/7-2022
Deltagere
:  Michael, Mette, Annette, Kim, Linda
Klokkeslæt
kl. 10.00-12.30

Punkter på dagsorden

 1. Godkendelse af ref. Fra d. 7/6-2022.

Ref. Godkendt

 1. Regnskab.

Venter på møde med banken

 1. Opfølgning på arbejdsdag.

Det var en god dag og vi fik næsten nået det vi havde sat os for. Men vi blev enige om af vi er nød til at udvide arbejdsdagene med en time, for at vi kan nå alle de ting der skal ordnes. Så en arbejdsdag vil hede fra kl. 09.oo-13.00. Der var 7 der var udeblevet som vi vil sende et brev ud til, med besked om af få en arbejdsopgave eller af betale sig fra det.  

 1. Der skal findes en dag til opfølgning på havevandring.

Det bliver den 9/7-2022. kl.10. Der skal laves et opfølgningsbrev, det laver Mette og Annette.

 • Møder fremover hvordan og hvorledes.

Møderne vil blive holdt i Mettes have den første tirsdag i hver måned fra kl.10. der vil blive købt kaffe og brød på forenings regning og det vil gå på skift hvem der tager det med.

 • Forslag om køb af motorsav og multiklipper

Michael og Kim finder en dag hvor de tager ud og ser på det og finder ud af priser i xl byg. Michael finder ud af hvor vi kan få lavet eftersyn af maskiner måske Keldby maskinstation.

 • Hvad skal der gøres ved den gamle kompost beholder

Den skal have noget mere kalk det finder Kim og Michael ud af når de skal i xl byg og der skal de også købe en vandhane så vi kan få skiftet den sidste der er defekt

Have lejer uden fast bopæl

Der skal skrives et brev og afleveres

Evt. aftale om en åben have dag Michael ringer til Sanne om dette. Annette og Morten laver en fb. Gruppe. Michael tager kontakt til praktiskservice om pris på randbeplantning.

   

Referat af generalforsamling i haveforeningen Blegdammen af 1928 d.21/5-2022

image_pdfimage_print

Fremmødte var 19 ud af 42 mulige.

 1. Velkomst ved Mette

Mette orienterede om hun trækker sig som formand og at Michael som næstformand er konstitueret som formand.

 • Mødeleder: Egmund, som fortæller af der af praktiske grunde er ændret i rækkefølgen, så punkt 7 og 8 kommer før punkt 6.                                                                                               
 • Referent: Gitte, Mette og Karin.                                                                                                   
 • Stemmetæller: Karina og Linda
 • Formandens beretning ved Michael.                                                                                                
 • En del udskiftning i haverne.                                                                                                              
 • Muld toilet har været til afstemning hos have lejerne. Forslaget blev nedstemt.                   
 • Udvalg vedrørende udarbejdelse af nye vedtægter er færdig med arbejdet.                            Havevandring bliver d 11/6-2022 mellem klokken 10-12                                                                
 • Der skal opsættes 3 stk. vildtkameraer, der skal forebygge hærværk og tyveri.              Beretningen blev godkendt.
 • Regnskab ved kasserer Svend Erik                                                                                                  
 • Regnskab blev fremlagt med kommentar fra revisor.                                                                
 • Regnskabet blev godkendt.
 •  Budget ved kasserer Svend Erik                                                                                                            
 • Budgettet blev fremlagt og godkendt.                                                                                                  Indmeldelsesgebyr uændret 500 Kr.                                                                                                    
 • haveleje uændret lille have 650 Kr. stor have 1200 Kr.
 • 7.På valg: Mette Mathiasen modtager genvalg som bestyrelsesmedlem.                                                 Svend Erik Kirchof som stopper som bestyrelsesmedlem.                                                                            Gitte Geer ønsker af udtræde af bestyrelsen.                                                                                                 Karin Rasmussen stopper som suppleant.                                                                                                          Kurt Skov  modtager genvalg som revisor.
 • Valgte: Mette Mathiasen valgt for 2 år.                                                                                                              Linda Olsen valgt for 2 år.                                                                                                                               
 •  Anette Bagge valgt for 1 år.                                                                                                                            
 • Helle Agergaard valgt som suppleant for 2 år.                                                                                           
 • Kurt Skov valgt som revisor for 2 år.
 • Indkomne forslag                                                                                                                            
 • Navneændring for haveforeningen Blegdammen af 1928 til kolonihaveforeningen Blegdammen af 1928 Forslaget blev godkendt.                                                                                                            
 • Forslaget til ændring i forslaget til vedtægtsændring vedrørende afstemningsreglerne ved ekstraordinær generalforsamling blev trukket tilbage.                                                                  
 • Oplæg fra arbejdsgruppen vedrørende vedtægter.                                                                    Vedtægtsudvalget ved Nete kom med et oplæg og begrundelse for forslaget om de nye vedtægter.                                                                                                                                          
 • Efter fremlæggelse og spørgsmål blev forslaget vedtaget.
 • Evt.  
 • Nabogener.                                                                                                     Fugleskræmsler.                                                                                                                                   
 • Bestyrelsen vil behandle klagerne. 
 • Kompostpladsen er noget rod og der skal rettes op på dette.                                                        Efterlysning af evt. mindre udvalg til færdiggørelse af ideer og andre opgaver som skal som ikke kan nås på de to arbejdsdage der er i løbet af året.

Kolonihaveforeningen Blegdammen bestyrelsesmøde

image_pdfimage_print
Kolonihaveforeningen Blegdammen 1928

Placering:  Hos Mette
Dato
:  1/6-2022
Deltagere
:  Navne
Klokkeslæt
10.30

Punkter på dagsorden

 1. Godkendelse af Ref. Fra d 21/5 2022 Generalforsamlingen Ref. Blev ikke godkendt.
 2. Godkendelse af regnskab. Regnskabet ligger stadig hos Svend-Erik men Mette overtager det en af de nærmeste dage.
 3. Hvem er vi og hvem er hvad. En kort præsentation af sig selv og så blev vi enige hvordan bestyrelsen skulle se ud. Formand: Michael Nielsen have D8  kasser: Mette Mathiasen have C10  Bestyrelsesmedlem: kim Andersen have C9 , Anette Bagge: have A9, Linda Olsen: have D10  Bestyrelses sup.: Helle Agergaard have B7 Revisor: Kurt Skov revisor sup.: Denis Rasmussen
 4. Næste møde og møder fremover. Næste mode bliver lørdag d 2/7-2022 Kl 15.00. Fremover bliver der holdt møder på lørdage.
 5. Skal vi lave planer om hvordan fremtidige møder skal foregå og hvor længe de skal vare. Bestyrelsesmedlemmerne skal 14 dage før der skal holdes møde sende en besked til formanden med forslag til dagsordenen og formanden skal sende dagsordenen ud 3 dage før mødet til bestyrelsesmedlemmerne. Mødet må max vare to en halv time.
 6. Evt. Rovfugle drage skal stilles som forslag på generalforsamlingen hvis der skal gøres noget ved dette. Vi har haft en snak omkring en have lejer som har en meget truende adfærd og er blevet enige om der skal tages en snak med vedkommen om dette. Møde slut kl. 13.15                                                                                                                     

Bestyrelsesmøde d 13/5 2022

image_pdfimage_print

Mødedato |Tidspunkt 13/5-2022 | kl. 10.00 | Mødested Hos Mette

Møde indkaldt af Michael Mødetype Bestyrelsesmød Referent Gitte Michael, Mette, Kim, Karin og Gitte  

 

Planlægning af generalforsamling

Tildelt tid | Tid | Emne på dagsordenen Emne | Oplægsholder Navn

Diskussion  Vi sigter imod at være færdige med mødet kl. 11.00

Michael byder velkommen og beder medlemmerne om at være søde at sætte stolene på plads igen.

Stemmesedler er klar til 2 afstemninger.

Mette sørger for liste med alle medlemmer.

Karin checker ind ved indgangen.

44 have, 43 stemmeberettigede.

Karin og Gitte skriver referat med Mette på sidelinien.

Nete fremlægger forslag til nye vedtægter, Michael taler med hende om de punkter som Edmund har kommet med kommentarer til.

Vi serverer Øl og vand til generalforsamlingen.

Mødet afsluttet kl. 11,15

Referant : Gitte

k

Konklusion Afslutning

HandlingspunkterAnsvarshavendeTidsfrist
Emne 1Oplægsholderens navnDato | tidspunkt
Emne 2Oplægsholderens navnDato | tidspunkt

Tildelt tid | Tid | Emne på dagsordenen Emne | Oplægsholder Navn

Diskussion Samtale

Konklusion Afslutning

HandlingspunkterAnsvarshavendeTidsfrist
Emne 1Oplægsholderens navnDato | tidspunkt
Emne 2Oplægsholderens navnDato | tidspunkt

Tildelt tid | Tid | Emne på dagsordenen Emne | Oplægsholder Navn

Diskussion Samtale

Konklusion Afslutning

HandlingspunkterAnsvarshavendeTidsfrist
Emne 1Oplægsholderens navnDato | tidspunkt
Emne 2Oplægsholderens navnDato | tidspunkt

Tildelt tid | Tid | Emne på dagsordenen Emne | Oplægsholder Navn

Diskussion Samtale

Konklusion Afslutning

HandlingspunkterAnsvarshavendeTidsfrist
Emne 1Oplægsholderens navnDato | tidspunkt
Emne 2Oplægsholderens navnDato | tidspunkt

Observatører Navn

Eksperter Navne Særlige bemærkninger Indtast yderligere bemærkninger her