image_pdfimage_print

Alle indlæg af Haveforeningen Blegdammen

Sommer Fest.

 

 Kolonihaveforeningen Blegdammen

Inviterer til sommerfest d.20/8-2022 i

Fælleshuset.Vi starter kl. 15 med kaffe og kage og imens vi sidder og hygger os og lærer hinanden at kende vil grillen køre med flæskesteg og pølser. Kolonihaveforeningen giver kaffen og kagen samt maden og tilbehøret. Drikkevarer skal man selv sørge for.Pga.indkøb bedes man tilmelde sig til mette på sms 25754190 senest 15/8 Vi glæder os til at se alle nye som gamle og husk at tage det gode humør med    

          Hilsen bestyrelsen. 

Kolonihaveforeningen Blegdammen 1928

 Kolonihaveforeningen Blegdammen af 1928

Bestyrelsesmøde

Placering:  Mette havehus c 10
Dato
:  2/7-2022
Deltagere
:  Michael, Mette, Annette, Kim, Linda
Klokkeslæt
kl. 10.00-12.30

Punkter på dagsorden

 1. Godkendelse af ref. Fra d. 7/6-2022.

Ref. Godkendt

 1. Regnskab.

Venter på møde med banken

 1. Opfølgning på arbejdsdag.

Det var en god dag og vi fik næsten nået det vi havde sat os for. Men vi blev enige om af vi er nød til at udvide arbejdsdagene med en time, for at vi kan nå alle de ting der skal ordnes. Så en arbejdsdag vil hede fra kl. 09.oo-13.00. Der var 7 der var udeblevet som vi vil sende et brev ud til, med besked om af få en arbejdsopgave eller af betale sig fra det.  

 1. Der skal findes en dag til opfølgning på havevandring.

Det bliver den 9/7-2022. kl.10. Der skal laves et opfølgningsbrev, det laver Mette og Annette.

 • Møder fremover hvordan og hvorledes.

Møderne vil blive holdt i Mettes have den første tirsdag i hver måned fra kl.10. der vil blive købt kaffe og brød på forenings regning og det vil gå på skift hvem der tager det med.

 • Forslag om køb af motorsav og multiklipper

Michael og Kim finder en dag hvor de tager ud og ser på det og finder ud af priser i xl byg. Michael finder ud af hvor vi kan få lavet eftersyn af maskiner måske Keldby maskinstation.

 • Hvad skal der gøres ved den gamle kompost beholder

Den skal have noget mere kalk det finder Kim og Michael ud af når de skal i xl byg og der skal de også købe en vandhane så vi kan få skiftet den sidste der er defekt

Have lejer uden fast bopæl

Der skal skrives et brev og afleveres

Evt. aftale om en åben have dag Michael ringer til Sanne om dette. Annette og Morten laver en fb. Gruppe. Michael tager kontakt til praktiskservice om pris på randbeplantning.

   

Referat af generalforsamling i haveforeningen Blegdammen af 1928 d.21/5-2022

Fremmødte var 19 ud af 42 mulige.

 1. Velkomst ved Mette

Mette orienterede om hun trækker sig som formand og at Michael som næstformand er konstitueret som formand.

 • Mødeleder: Egmund, som fortæller af der af praktiske grunde er ændret i rækkefølgen, så punkt 7 og 8 kommer før punkt 6.                                                                                               
 • Referent: Gitte, Mette og Karin.                                                                                                   
 • Stemmetæller: Karina og Linda
 • Formandens beretning ved Michael.                                                                                                
 • En del udskiftning i haverne.                                                                                                              
 • Muld toilet har været til afstemning hos have lejerne. Forslaget blev nedstemt.                   
 • Udvalg vedrørende udarbejdelse af nye vedtægter er færdig med arbejdet.                            Havevandring bliver d 11/6-2022 mellem klokken 10-12                                                                
 • Der skal opsættes 3 stk. vildtkameraer, der skal forebygge hærværk og tyveri.              Beretningen blev godkendt.
 • Regnskab ved kasserer Svend Erik                                                                                                  
 • Regnskab blev fremlagt med kommentar fra revisor.                                                                
 • Regnskabet blev godkendt.
 •  Budget ved kasserer Svend Erik                                                                                                            
 • Budgettet blev fremlagt og godkendt.                                                                                                  Indmeldelsesgebyr uændret 500 Kr.                                                                                                    
 • haveleje uændret lille have 650 Kr. stor have 1200 Kr.
 • 7.På valg: Mette Mathiasen modtager genvalg som bestyrelsesmedlem.                                                 Svend Erik Kirchof som stopper som bestyrelsesmedlem.                                                                            Gitte Geer ønsker af udtræde af bestyrelsen.                                                                                                 Karin Rasmussen stopper som suppleant.                                                                                                          Kurt Skov  modtager genvalg som revisor.
 • Valgte: Mette Mathiasen valgt for 2 år.                                                                                                              Linda Olsen valgt for 2 år.                                                                                                                               
 •  Anette Bagge valgt for 1 år.                                                                                                                            
 • Helle Agergaard valgt som suppleant for 2 år.                                                                                           
 • Kurt Skov valgt som revisor for 2 år.
 • Indkomne forslag                                                                                                                            
 • Navneændring for haveforeningen Blegdammen af 1928 til kolonihaveforeningen Blegdammen af 1928 Forslaget blev godkendt.                                                                                                            
 • Forslaget til ændring i forslaget til vedtægtsændring vedrørende afstemningsreglerne ved ekstraordinær generalforsamling blev trukket tilbage.                                                                  
 • Oplæg fra arbejdsgruppen vedrørende vedtægter.                                                                    Vedtægtsudvalget ved Nete kom med et oplæg og begrundelse for forslaget om de nye vedtægter.                                                                                                                                          
 • Efter fremlæggelse og spørgsmål blev forslaget vedtaget.
 • Evt.  
 • Nabogener.                                                                                                     Fugleskræmsler.                                                                                                                                   
 • Bestyrelsen vil behandle klagerne. 
 • Kompostpladsen er noget rod og der skal rettes op på dette.                                                        Efterlysning af evt. mindre udvalg til færdiggørelse af ideer og andre opgaver som skal som ikke kan nås på de to arbejdsdage der er i løbet af året.

Kolonihaveforeningen Blegdammen bestyrelsesmøde

Kolonihaveforeningen Blegdammen 1928

Placering:  Hos Mette
Dato
:  1/6-2022
Deltagere
:  Navne
Klokkeslæt
10.30

Punkter på dagsorden

 1. Godkendelse af Ref. Fra d 21/5 2022 Generalforsamlingen Ref. Blev ikke godkendt.
 2. Godkendelse af regnskab. Regnskabet ligger stadig hos Svend-Erik men Mette overtager det en af de nærmeste dage.
 3. Hvem er vi og hvem er hvad. En kort præsentation af sig selv og så blev vi enige hvordan bestyrelsen skulle se ud. Formand: Michael Nielsen have D8  kasser: Mette Mathiasen have C10  Bestyrelsesmedlem: kim Andersen have C9 , Anette Bagge: have A9, Linda Olsen: have D10  Bestyrelses sup.: Helle Agergaard have B7 Revisor: Kurt Skov revisor sup.: Denis Rasmussen
 4. Næste møde og møder fremover. Næste mode bliver lørdag d 2/7-2022 Kl 15.00. Fremover bliver der holdt møder på lørdage.
 5. Skal vi lave planer om hvordan fremtidige møder skal foregå og hvor længe de skal vare. Bestyrelsesmedlemmerne skal 14 dage før der skal holdes møde sende en besked til formanden med forslag til dagsordenen og formanden skal sende dagsordenen ud 3 dage før mødet til bestyrelsesmedlemmerne. Mødet må max vare to en halv time.
 6. Evt. Rovfugle drage skal stilles som forslag på generalforsamlingen hvis der skal gøres noget ved dette. Vi har haft en snak omkring en have lejer som har en meget truende adfærd og er blevet enige om der skal tages en snak med vedkommen om dette. Møde slut kl. 13.15                                                                                                                     

Bestyrelsesmøde d 13/5 2022

Mødedato |Tidspunkt 13/5-2022 | kl. 10.00 | Mødested Hos Mette

Møde indkaldt af Michael Mødetype Bestyrelsesmød Referent Gitte Michael, Mette, Kim, Karin og Gitte  

 

Planlægning af generalforsamling

Tildelt tid | Tid | Emne på dagsordenen Emne | Oplægsholder Navn

Diskussion  Vi sigter imod at være færdige med mødet kl. 11.00

Michael byder velkommen og beder medlemmerne om at være søde at sætte stolene på plads igen.

Stemmesedler er klar til 2 afstemninger.

Mette sørger for liste med alle medlemmer.

Karin checker ind ved indgangen.

44 have, 43 stemmeberettigede.

Karin og Gitte skriver referat med Mette på sidelinien.

Nete fremlægger forslag til nye vedtægter, Michael taler med hende om de punkter som Edmund har kommet med kommentarer til.

Vi serverer Øl og vand til generalforsamlingen.

Mødet afsluttet kl. 11,15

Referant : Gitte

k

Konklusion Afslutning

HandlingspunkterAnsvarshavendeTidsfrist
Emne 1Oplægsholderens navnDato | tidspunkt
Emne 2Oplægsholderens navnDato | tidspunkt

Tildelt tid | Tid | Emne på dagsordenen Emne | Oplægsholder Navn

Diskussion Samtale

Konklusion Afslutning

HandlingspunkterAnsvarshavendeTidsfrist
Emne 1Oplægsholderens navnDato | tidspunkt
Emne 2Oplægsholderens navnDato | tidspunkt

Tildelt tid | Tid | Emne på dagsordenen Emne | Oplægsholder Navn

Diskussion Samtale

Konklusion Afslutning

HandlingspunkterAnsvarshavendeTidsfrist
Emne 1Oplægsholderens navnDato | tidspunkt
Emne 2Oplægsholderens navnDato | tidspunkt

Tildelt tid | Tid | Emne på dagsordenen Emne | Oplægsholder Navn

Diskussion Samtale

Konklusion Afslutning

HandlingspunkterAnsvarshavendeTidsfrist
Emne 1Oplægsholderens navnDato | tidspunkt
Emne 2Oplægsholderens navnDato | tidspunkt

Observatører Navn

Eksperter Navne Særlige bemærkninger Indtast yderligere bemærkninger her

Bestyrelsesmøde d 3/5 2022

Mødetitel | Referat

Møde dato 3/5 2022 Møde tid kl. 10.00  | Mødested Hos Mette

Møde indkaldt af Haveforeningen Blegdammen Mødetype Bestyrelsesmøde Formidler Navn Referent Gitte Tidtager NavnMette, Michael, Svend Erik, Gitte. Afbud: Karin, Kim

Tildelt tid | Tid | Emne på dagsordenen Emne | Oplægsholder Navn

Diskussion Samtale Godkendelse af referat 21/4-2022

Konklusion Referatet er ikke blevet lagt på Messinger og kan derfor ikke godkendes.

HandlingspunkterAnsvarshavendeTidsfrist
Michael lægger referatet op på Messinger d. 5/5-22Oplægsholderens navnDato | tidspunkt
Regnskab ligger hos revisor Kurt til gennemsyn. Svend Erik gør opmærksom på, at han endnu ikke har modtaget mail adr. til nye lejere, Mette og Michael sender billeder af indmeldelse til Svend Erik.Oplægsholderens navnDato | tidspunkt

Tildelt tid | Tid | Emne på dagsordenen Emne | Oplægsholder Navn

Diskussion Opfølgning på markvandring

HandlingspunkterAnsvarshavendeTidsfrist
Emne 1Referatet er gennemgået og Michael følger op på referatet.Oplægsholderens navnDato | tidspunkt
Emne 2Oplægsholderens navnDato | tidspunkt

Tildelt tid | Tid | Emne på dagsordenen Emne | Oplægsholder Navn

Diskussion Generalforsamling

Konklusion Vi skriver dagsorden og spørger Edmund om han har indsigelser onsdag, så kan vi kopiere og sender ud til medlemmerne torsdag , vi sender på mail og Gitte bringer ud til de der ikke har mail.

Gitte stopper i bestyrelsen af personlige årsager.

HandlingspunkterAnsvarshavendeTidsfrist
 Emne 1,Oplægsholderens navnDato | tidspunkt
Emne 2Oplægsholderens navnDato | tidspunkt

Tildelt tid | Tid | Emne på dagsordenen Emne | Oplægsholder Navn

Diskussion , Hvordan griber vi det an hvis man ikke vil betale for udeblivelse fra have dag.

Konklusion : Vi følger de gældende vedtægt

HandlingspunkterAnsvarshavendeTidsfrist
Emne 1Oplægsholderens navnDato | tidspunkt
Emne 2Oplægsholderens navnDato | tidspunkt

Observatører Navn

Eksperter Navne

Punkt: plan for dagsorden og udsendelse af  dagsorden

Konslusion: Bestyrelsesmedlemmer sender ønskede punkter til dagsordenen 7 dage før planlagt bestyrelsesmøde. Hvis man ikke har punkter sender man besked om det.

Formanden sender dagsorden ud 3 dage før bestyrelsesmødet.

Punkt: Beslutningsreferat / protokol.

Konslusion. Formanden printer beslutningsreferatet ud og bestyrelsen underskriver på efterfølgende bestyrelsesmøde. Det underskrevne referat sættes ind  mappen med dagsordener og beslutningsreferater.

Evt. Intet til dette punkt.       

Bestyrelsesmøde d19/4 2022

 1. Referatet fra 3/3 2022 godkendt
 2. Regnskabet fremlagt blev gennemgået af kasserne
 3. Opfølgning på markvandring blev udsat til næstemøde d.3/5 2022 pga. manglende papirer
 4. Vi er blevet enige om af give lejeren sine penge tilbage for lejen 2022/2023 da hun kun havde haft haven i 6 dage før hun gjorde det klart af hun ikke magtede det af lig vel. Fremover vil det være 14 dages fortrydelse ret ved have overtagelses hvis man skal have sine penge tilbage ellers er pengene spildt.
 5. Mette tager kontakt til Egmund om han her lyst til af være diagent igen i år og hvis han vil så vil Mette og Michael tage et møde med ham om hvordan det skal foregå på generalforsamlingen

Referat af Bestyrelsesmøde d. 3/3-2022

Tilstede: Kim, Michael, Svend Erik, Karin, Mette og Gitte

Dagsorden:

1: Godkendelse af referat fra 14/3-2022

2: Regnskab

3: Spørgsmål fra Havelejere vedr. ændringsforslag til vedtægter.

4: Hvem vil være med i haveudlejnings udvalget.

5: Gitte om tyverier i Haveforeningen

6: En familie vil lave en familie overtagelse af en have B2.

7: Vinhave (Therkel) B11

8: Evt.

Ad 1. Referatet blev godkendt.

Ad 2: Der er flere Havelejere der ikke har betalt endnu, vi talte om hvordan vi håndterer det.

Vi kikkede på Budgettet, Svend Erik retter til.

Ad 3. Der er ikke indkommet spørgsmål til det udsendte materiale.

Der er indkommet 2 forslag til generalforsamlingen:

Kurt Skov foreslår ændring af par. 5 stk. 7 linie 2-3 til simpelt flertal.

Kolonihave loven siger dog at der kræves 2/3 dels flertal til vedtægts ændringer.

Svend-Erik Kirchoff foreslår at foreningen ændrer navn til Kolonihaveforeningen Blegdammen af 1928.

Ad 4. Udlejnings udvalget består af: Michael, Mette og Gitte

Ad 5. Stege Politi fortæller at vi kan sætte skilte op om, at området er overvåget og så sætte vildt kameraer op. Politiet opfordrer også til at politi anmelde alle indbrud.

Vi sætter skilte og kameraer op 3 steder på området.

Havelejerne opfordres til at give bestyrelsen besked om indbrud i haverne

Ad 6. Vi inviterer til møde vedr. familie overtagelse af B2.

Ad 7. Vi hører Erik Vinbonde om de vil hente nogle af vinstokkene, ellers tilbyder

vi dem på Facebook, alternativt får dem gravet op professionelt.

Ad 8. Ordstyrer til generalforsamling, vi foreslår Lars Mathiasen.

Rampe til foreningens container, vi undersøger om den “gamle” på Idrætspladsen kan overtages.

Markvandring onsdag d. 16/3 kl. 11 hvor vi registrerer hvilke opgaver der skal ordnes i År.

Mødet sluttet kl. 13.06 Næste møde tirsdag d. 5/4-22

Bestyrelsesmøde

Bestyrelsesmøde d.14/1-2022

Tilstede: ; Mette, Svend-Erik, Michael, Karin, Gitte. Afbud: Kim

Oplæg fra vedtægtsgruppen blev gennemgået og fundet ok ud over et par små slå fejl.

Det nye oplæg til vedtægter og ordensregler, er nu klar til at blive sent ud til medlemmerne i uge 5. Så de har mulighed for at læse dem igennem inden generalforsamlingen.

Mette, Gitte og karin bringer de nye forslag af vedtægter og ordensregler ud i uge 5.

Vedtægter og ordensregler bliver hængt op i fælleshuset i A3 str. og i stor skrift .Samt ved indkørslen fra safirvej og affaldspladsen i mindre format .

mødet afsluttet kl. 13.

Ref. Gitte.

Bestyrelsesmøde

Bestyrelsesmøde d.5/10-2021

Evl. af arbejdsdagen d. 18/9- 2021:

1: Dagen gik godt, der var enkelte medlemmer der syntes at det at der var tunge opgaver, bestyrelsen opfordrer til at medlemmer henvender sig for en anden opgave. Der er desværre en del melemmer der vælger at betale sig fra arbejdsdage/arbejdsopgaver. Det er ærgerligt for fællesskabet da vi oplever at det er en rigtig hyggelig dag.

Hvem skal have en opgave:

8 medlemmer får en regning for dagen,

5 medlemmer får en arbejdsopgave,

3 medlemmer har fast en arbejdsopgave.

Arbejdsopgaver til fordeling:

Græs på ydersiden af foreningen,

Græs på genbrugspladsen,

Samle affald sammen i randbeplantning,

Kim og Mette taler med de der skal have en opgave.

2: Muld toilet:

Svend-Erik sender SMS til alle medlemmer med med opfordring til at melde tilbage om, deltagelse.

3: Salg af huse med efterfølgende godkendelse af ny lejer.

Fremover skal alle på ventelisten spørges først, de har så 14 dage til at beslutte sig, hvis ingen på listen vil købe kan haveejeren sælge uden om listen til en køber der kan godkendes.

4: Evt.

Vi talte om regning fra arbejdsdag, det ser fint ud.

Hvornår lukkes for,

Vi gør som tidligere at lukke efter uge 42 når frosten kommer.

Ref.Gitte