Kategoriarkiv: information

Manglende bilag

Hej,

Har du modtaget et brev fra bestyrelsen? Så vil du bemærke at der mangler to bilag.

Venteliste og Budget 2024.

Bilaget venteliste kommer brevduen med i denne weekend.

Formanden sov i timen og glemte at aflevere det til pakkepigerne.

Bilaget Budget 2024 bliver omdelt på vores generalforsamling d.28-4.

God weekend

Gratis hestegødning – selvkompostering – lukning af D2

Det er nu sidste chance for at hente hestegødning på foreningens hovedsti. Hestemøget har ligget der i mere end ½ år og er derfor godt afdampet. Området bliver ryddet midt i januar og det er uvist om der kommer hestemøg igen.

Inden der igen kan komme noget skal der findes en placeringsløsning. I en længere periode- fra midt i januar og til midt i marts – eller længere- vil det være nødvendigt at alle selv komposterer deres haveaffald eller selv sørger for at få det transporteret væk. Vi lukker nemlig for D2.

Lukning af D2 skyldes at vi har taget imod et tilbud om rydning af pladsen. Det sker fra midt januar. Pladsen skal også klargøres til en ny fremtid. Vi mangler stadig løsningsforslag til hvordan vi bedst bruger området.

Hilsen
Bestyrelsen

Godt nytår

Til alle i Kolonihaveforeningen Blegdammen af 1928.

Vi ser frem til haveåret 2024 i haveforeningen med positive forventninger. Vi fornemmer at jorden allerede er gødet og gjort klar til et år med smil, haveglæde, engagement og flere fællesskaber.

Kontingent:
Der skal betales medlemskontingent inden 1/3-24
Når du indbetaler, så husk at anføre navn og have.
Konto 957013075093 eller MobilePay 280447
Stor have 1200 kroner.
Lille have 650 kroner.

Generalforsamling d.28/4-2024

Foreløbig dagsorden

 1. Valg af ordstyrer
 2. Valg af referent og stemmetællere
 3. Årsberetning
 4. Årsregnskab med revisionsberetning
 5. Godkendelse af arbejdsbudget
 6. Indkomne forslag
 7. Valg af formand
 8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
 9. Valg af revisor
 10. Evt.

Formanden, bestyrelsesmedlemmerne og revisoren har mulighed for at stille op til
genvalg.
Alle andre medlemmer af foreningen har også mulighed for at stille op som revisor
eller som medlem af bestyrelsen.

Har man forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal det være
bestyrelsen i hænde senest d. 1/4 -2024.
For at få behandlet forslaget skal forslagsstiller være til stede på mødet.

Der er allerede et par forslag undervejs.
Det ene omhandler betaling af depositum for nye medlemmer, der ved opsigelse af
lejemål bliver betalt tilbage hvis haven opfylder kravene i ordensreglerne og
vedtægterne. Alternativt bliver pengene brugt til hjælp til at få klargjort haven til
nye lejere.
Det andet forslag omhandler ventelisteproceduren.
Forslag til hvordan D2 kan organiseres efter den er ryddet er meget velkomne. Vi har
i bestyrelsen ikke mange realistiske løsningsforslag – Hjælp os.

Den endelige udformning af forslagene, den endelige dagsorden og regnskabet
bliver udsendt senest 14 dage inden generalforsamlingen.

Husk at holde dig opdateret på hjemmesiden og tag et kig i kalenderen.
Vi ses til næste år.

Godt nytår fra bestyrelsen

Tak for en vellykket fælles arbejdsdag

Kære Havefolk

Vi vil gerne sige tak til alle, der deltog i vores fælles arbejdsdag, i dag, lørdag den 23. september.

På trods af at der var varslet regn, var vejret heldigvis med os, og vi fik klippet hæk på hoved og D-stien.

Vi var meget glade for, at så mange af jer ville hjælpe til og for den gode stemning.

Vi vil også gerne takke dem, der havde medbragt hækkeklippere, motorsave og trailere. Det var en stor hjælp.

Der blev snakket om hvordan vi fremadrettet skal håndterer fællesgrunden D2 og hvad vi kan gøre for at få den i stand igen. Vi snakkede også om at lave små arbejdsgrupper, som kan ordne de haver, som for nyligt er blevet ledige, så de igen kan lejes ud.

Vi sluttede af med smørebrød og kage.

Håber, at vi ses til næste fælles arbejdsdag.

Med venlig hilsen,

Bestyrelsen

Påmindelse om foreningens arbejdsdag 23/9

Kære Havefolk,

Vi minder om, at der er fælles arbejdsdag i foreningen lørdag den 23. september fra kl. 10.00 til 14.00.

På arbejdsdagen vil der være en række opgaver, der skal udføres, herunder:

 • Randbeplantning på hovedsti – kraftig beskæring
 • Slåning af græs på arealerne ud mod Nymarksvej og Skydebanevej
 • Maling af container
 • Diverse småreparationer

Vi håber, at mange af jer vil deltage i arbejdsdagen. Det er en god måde at møde sine naboer og bidrage til, at vi får et smukt og velholdt fælles område.

Hvis I ikke kan deltage, skal I melde fra og få en anden opgave. Udebliver I, vil der blive opkrævet et gebyr på 300 kr.

Betalingsoplysninger:
Konto nummer: 9570 13075093
MobilePay: 280447

Vi glæder os til at se jer!

Med venlig hilsen,

Bestyrelsen