Referat fra Bestyrelsesmøde

Onsdag d. 2/8-2023

Til stede: Sanne, Gitte, Klas, Karina, Nete
Referent: Nete

Info fra formanden

Sanne takkede for deltagelse i vores og haveselskabets arrangement med åbne
haver.Gæsterne- dem var der 15-20 af, gav en super god respons og udviste interesse for
at kunne få en have.
Flere af os, der har have benyttede lejligheden til at få et kig i nogle af haverne, og
der var forslag om, at lave et lignende arrangement for os selv.

Sanne åbner sin have hver mandag fra klokken 14 – 16 indtil 1. oktober.
Her kan man møde formanden og få en snak.
Det vil blive skrevet i kalenderen på hjemmesiden.

Økonomi/budget

Gitte gennemgik vores aktuelle regnskab og budget, så vi kunne få et overblik over
foreningens økonomi.
Det eksisterende budget er lidt vanskeligt at arbejde med, så vi vil prøve at revidere
det. For at sikre, at vi ikke laver nogle fejl, vil Sanne og Gitte eventuelt kontakte
revisoren når bestyrelsen har lavet et udkast til et arbejdsvenligt budget.

I forbindelse med økonomisnakken blev vi enige om en forenkling af processen, så
ethvert beløb ikke nødvendigvis skal godkendes på bestyrelsesmøder. Vi holder styr
på forbruget ved økonomisk status på alle ordinære møder.

Af akutte udgifter vil der være materialer til den mest nødvendige renovering af
fælleshuset, så det ikke falder helt sammen.
Til nødtørftig beklædning under vinduerne hjælper Poul og Gitte med det praktiske
arbejde.
Vi får også hjælp til maling.
Klas henter materialer.

Der skal laves nye gangnumre af hensyn til eventuel redningstjeneste.
Arbejdet er i gang.

Post

Der er afsendt et par anbefalede breve med opsigelser. Brevene er sendt til de
adresser medlemmerne har opgivet til foreningen.
Et medlem har opsagt sit lejemål. Haven bliver en udvidelse af fælleshusets have.
B18 er nu udlejet.
Der er søgt om en vandhane med gevind på B – gangen. For at sikre at ingen fristes
til at tilslutte en haveslange nøjes vi med at sætte en ny slange på med
spændebånd.
Det klarer Karina.
Fælleshuset mangler havenummer og låge. Da have C8 nu indgår i fællesområdet, er
det der, der bliver sat låge op. Nummeret bliver placeret på huset.
Der har været dialog om praktiske ting med flere haver efter havevandringen.

D2

Der bliver udarbejdet et opslag til hjemmesiden og Facebook med efterlysning af
ideer til hvordan vi kan styre vores fælles haveaffaldsplads, så man kan komme af
med affaldet de rigtige steder og færdes på området uden at komme til skade på
grund af stikkende tjørn, brombær og lignende.
Der skal også gerne se ordentligt ud.
Der blev talt om at få et firma til at hente noget af affaldet og Sanne indhenter
tilbud.

Lejeaftaler.

Sanne er ansvarlig for lejeaftalerne.

Ventelisteprocedure

På generalforsamlingen blev der henstillet til den nye bestyrelse at kigge på
ventelisteproceduren. Man savnede gennemsigtighed for hvordan nuværende
medlemmer er stillet i forhold til f.eks. At få tildelt en have med bebyggelse.
Indtil videre bevarer vi den eksisterende procedure, hvor man skal skrives på samme
venteliste, og får tilbud i prioriteret rækkefølge.
Bestyrelsen vil forsøge at udarbejde et forslag til generalforsamlingen, hvor der
indgår en bytteordning efter en tid og med bestyrelsens accept, så vi kan sikre at
ingen bliver snydt.

Evt.

Der bliver lavet nye gangbogstaver og nyt Blegdammen skilt.