Referat fra bestyrelsesmøde d. 3/6 – 24

1. Orientering fra kassereren

Indestående i bank 75.072,28 kr.

Der er endnu ikke kommet regning for rydning af D2.

2. Arbejdsdag

Gitte laver medlemsliste.
Lars sørger for at foreningens maskiner er klar.
Cecillie bestiller håndmadder.
Irene sørger for drikkevarer.
Gitte og Lars sørger for kaffe og kage.
Harald køber græsfrø.

3. Hestemøg

Der bestilles hestemøg til september. Det overdækkes med presenning.

4. Opgaver til dem, der ikke møder op på arbejdsdagen

Husk at betale kr. 300 eller aftal en arbejdsopgave med bestyrelsen.

Bestyrelsen mødes 13. juni kl. 16.30 og laver en liste med arbejdsopgaver til dem, der vil have en arbejdsopgave.