Referat fra bestyrelsesmøde d. 6/3-24

Til stede: Susanne, Lis, Gitte, Karina, Nete, Klas
Referent: Nete

Info fra formanden

Den nyindkøbte plæneklipper er ankommet. Der vil blive købt ramper, så den er nemmere at få ud og ind af containeren. Sanne får hjælp af Lars til at få den pakket ud og anbragt.

A9 og B13 er netop genudlejede.

Der er nu igen en del på venteliste til haver. Flere ønsker have på grund af den gode stemning man kan fornemme i foreningen.

Sherry har overtaget administrationen af Facebook gruppen.

Der er rettet op og lagt fliser ved den bageste vandhane på B gangen

Regnskab

Regnskabet er opdateret.

Den forsikring vi betaler til, har vi betalt til siden 2008. Den dækker skader ved brand, og vi skal have den ifølge lejeaftalen.

Der bliver sendt rykkere til dem, der ikke har fået betalt haveleje endnu.

Budget

Vi har skåret 17000 kroner af budgettet ud fra de ønsker vi havde på sidste møde.

Det er især gået ud over ønsket om penge til fælles aktiviteter, men også kontor og inventar.

Vedtægter/lovlighed – må man have mere end en have.

Vi har ikke kunnet finde noget i kolonihaveloven der forbyder, at en husstand kan have mere end en have. I vores vedtægter står der imidlertid at en husstand kun må have en have. Vi har lige nu en forholdsvis stor tilgang på ventelisten, og mener derfor ikke at en vedtægtsændring er aktuel.

Afvanding

Lone som er vores kontakt i kommunen, vil undersøge hvilke muligheder vi har for at komme af med det overskydende vand. Når hun har fundet ud af, hvad der er bedst for os, vender hun tilbage.

Venteliste – procedure

Der er redigeret i vores venteliste-procedure.

Der vil kun være en venteliste.

Ved salg af bygninger i forbindelse med afståelse af have, vil der ikke være et vurderingsudvalg, men bestyrelsen skal være til stede når der handles, for at sikre at der er klarhed parterne imellem.

Venteliste – proceduren vil være med som bilag på generalforsamlingen.

D2

Rydningen kommer måske til at tage lidt længere tid end forventet.

Årsberetning

Efter en mindre rettelse i bestyrelsens årsberetning, er den nu klar til at blive printet og komme ud med de øvrige materialer til generalforsamlingen.

Evt.

Der bliver mulighed for at afholde generalforsamlingen i mødesalen på biblioteket.

Vi afholder et ekstra bestyrelsesmøde d. 17/4 klokken 14.