Referat fra bestyrelsesmøde d. 7/9-23

Til stede: Lis, Sanne, Gitte, Klas og Nete
Referent: Nete

Info fra formanden:

Der er kommet ny træbeklædning på dele af fælleshuset og noget af træværket er nu malet. Resten er undervejs.

Oversigten, som i sin nuværende form er at finde på hjemmesiden, bliver redigeret af Sanne og Klas. Der er et par justeringer på A- og B gangen.

Der er plantebyttedag på fællesgrunden C8 lørdag d. 9/9, hvor Nete og Sanne er tovholdere.

Der er anskaffet et arkivskab, der er aflåst og låst inde, hvor hver have får sin egen lomme. Her skal der anbringes en lejeaftale med navn, adresse, telefon og mail. Her skal også stå om der er uddelt arbejdsopgaver og om der er lavet specielle aftaler. (f.eks. post i postkasse), lige som eventuelle påtaler, advarsler og andre relevante oplysninger er skrevet her. Det enkelte medlem er fortsat selv ansvarlig for ændring af stamoplysningerne

Økonomi/Budget:

Gitte havde printet status over den økonomiske situation med forbrug siden sidst. Der er ikke brugt mange penge, men der har været små prisstigninger på enkelte poster.

Der er udarbejdet en model for udarbejdelse af budget til næste år, lige som der arbejdes med mere langsigtet budgetplanlægning.

Det er vigtigt at der er navn på følgesedler ved indkøb, så Gitte nemmere kan notere udgifterne de rette steder.

På næste møde vil et af fokuspunkterne være budgetlægning.

Nye tiltag:

Der er forslag om etablering af petanquebane på C8. Vores undersøgelser viser at
omkostningerne ved en simpel bane vil komme op på ca. 7000 kroner. Vi synes det
er en god ide, som vi tror på kan styrke fællesskabet, som kan bruges af såvel børn
som voksne og vores økonomigennemgang viser er der er rigeligt med penge.
Alligevel har vi besluttet at medtage det i næste års budget hvor generalforsamlingen så kan tage stilling.

Hestemøg og de udfordringer det giver:

Bestyrelsen skal orienteres i god tid inden der kommer nyt hestemøg, så vi kan forebygge klager.

Der har været klager over seneste levering, som især har handlet om, at det ser grimt ud og at bunken er for stor.

Gitte har undersøgt miljømæssige krav, som klart anbefalede at vi ikke får møg fra mere end 2 heste.

Der blev snakket om muligheden for at lave et indhak i hækken ved D2 og producere en slags hestemøgsbås, så det ikke kommer til at ligge i vejen.

Der er mange der er rigtig glade for denne form for gødning, så det er værd at arbejde med de udfordringer der er.

Klas er tovholder på møget og får snakket med Kim om realistiske muligheder.

Arbejdsdag d. 23/9

  1. Fælleshus/grund Sanne + min. 2 andre
  2. Randbeplantning på hovedsti – kraftig beskæring. Klas + Nete + 8-10 andre
  3. Maling af container. Gitte + 4 andre
  4. Slåning af græs på arealerne ud mod Nymarksvej og Skydebanevej. 4 personer.

Der skal tjekkes op på om de arbejdsopgaver der blev uddelt efter sidste arbejdsdag, er udført.

Personsager

Vi har brugt særdeles meget tid på at forsøge at kommunikere med lejere af haver der ikke er
blevet holdt. Et par gange er det gået godt og vi er kommet i mål med aftaler der har været gode for alle parter.

Desværre har der været alt for mange sager hvor vi efter mange forsøg på at få en snak via
telefon, mail eller sms, ikke er kommet igennem.

Nogle gange skyldes det at medlemmet ikke har fået meddelt bestyrelsen at der er ændret i mailadresse eller telefon. Det har medført at vi har sendt advarsler og opsigelser ud som beskrevet i vedtægterne. Her er brevene sendt anbefalet og også her har der været kludder med den opgivne adresse i forhold til den faktiske.

Vi har været meget opsatte på at få en dialog, og finde veje til at løse problemerne, men
manglende respons har betydet at vi har brugt tæt på 1000 kr. på anbefalede breve. Med
advarsler eller opsigelser.

Der er i øjeblikket 10 på venteliste.