Venteliste

På generalforsamlingen maj 2023 var der uklarhed om hvordan ventelisten skulle
forstås.

Der var især usikkerhed om, hvordan vi, der allerede har en have er stillet, hvis vi har
ønske om en anden have.

Bestyrelsen fik derfor til opgave at forsøge at tydeliggøre hvordan ansøgere udefra
og interne ansøgere er stillet fremover.

Som det er nu, og indtil generalforsamlingen beslutter noget andet er der en
venteliste- og kun en.

Når der kommer ledige haver, bliver alle på ventelisten orienteret.

De der er interesserede giver besked tilbage til formanden.

Den af de interesserede der står øverst på ventelisten, får den.

Der er ingen mulighed for at omgås ventelisten.