Referat fra bestyrelsesmøde d. 11/10-23

Til stede: Klas, Sanne, Gitte, Karina, Nete.
Afbud: Lis

Referent: Nete

Info fra formanden:

Arbejdsdagen forløb fint både i forhold til arbejdet på området og den efterfølgende snak i
fælleshuset.

Ventelisten er blevet lidt kortere da der er et par stykker der har bedt om at blive slettet.

Der er i øvrigt ingen slinger i valsen i forhold til at overholde den eksisterende
ventelisteprocedure, selv om der er flere der er kommet med kreative ideer til at komme
foran på listen.

Økonomi/budget:

Regnskab Gitte gennemgik forbrug indtil nu på de forskellige områder og fremlagde et
forslag til arbejdsbudget for 2024.

Vores aktuelle saldo er på knap 60000 kr. Men der er udgifter der endnu ikke er blevet
registreret.

En af de bemærkelsesværdige udgifter i perioden har været porto. Det er dyrt at sende
anbefalede breve ud.

Bestyrelsen blev bedt om at aflevere bonner den sidste dag i måneden og huske at tage et
billede af bonnen inden aflevering. Der skal navn på bonnen.

Der er mulighed for at få betalt brændstof når man kører i egen bil for foreningen. Også her
er det vigtigt med kvittering.

Arbejdsbudget for 2024. Gitte fremlagde et forslag til arbejdsbudget hvor især nye
projekter rykkede på balancen. Det drejer sig om etablering af fælles aktivitetsmulighed på
C8 som jo nu er en del af fællesgrunden og reetablering af D2.

Vi afventer et tilbud på rydning af D2. Mens arbejdet med rydning forestår, vil pladsen blive lukket.

Der er endvidere afsat penge til vedligehold bygninger og havemaskiner og nyindkøb både
til kontorhold (printer) og en plæneklipper.

Arbejdsbudgettet blev vedtaget.

Selv om vi kommer til at bruge lidt flere penge end i indeværende år, vil der ikke komme et
forslag om kontingentforhøjelse.

Personsager:

Punktet kom til at fylde en del, da der var flere der henviste til at de af tidligere bestyrelser
var blevet lovet et eller andet.

Der er et par stykker der ikke har responderet på henvendelser vedrørende udeblivelse fra
arbejdsdag.

Der sker stadig at der er nogle der ikke husker, at klager og forespørgsler skal ske skriftligt –
enten i postkassen ved fælleshuset, eller via mail.

Vi vil gerne minde om, at man altid er velkommen til at tilbyde sin hjælp, hvis man kan se at
der er nogle, der i en periode har brug for hjælp. Man kan gøre det alene eller måske
oprette en lille arbejdsgruppe.

Det kan måske hjælpe med til at undgå opsigelser.

Kalender:

Generalforsamling bliver afholdt d. 28/4

Øvrige datoer med angivelse af forskellige frister for kontingentindbetaling, forslag til
generalforsamling m.v. vil fremgå af kalenderen.

Evt.:

Arkiv er oprettet med diverse formalia og med aktuelle navne og adresser på
medlemmerne.

Det er naturligvis aflåst.

Printer bliver indkøbt.

Hane på vandforsyning skal etableres. Klas kontakter VVS

B6 er udlejet fra efter efterårsferien. Der er et par kattekillinger i en tønde i haven som der
lige skal tages vare om. B11 er stadig ledig. Flere haver er på vej.