Bestyrelsesmøde 15/5 2015

Der afholdtes bestyrelsesmøde fredag d. 15/5 kl 10 hos formanden. 

Dagsorden:

  1. Campingvogne
  2. Arbejdsdag
  3. Eventuelt

1: Der har været en forespørgsel om hvorvidt der kan tillades campingvogne i haverne på trods af vedtægterne. 

Bestyrelsen kan ikke dispensere men henstiller til, at dette foreslås som vedtægtsændring ved næste generalforsamling. 

2: Arbejdslørdag d. 6/6. 

Skurvogn i C13 skal fjernes om muligt.
Fjernelse af affald i C13, B5, C8, D2.
Skur C9.
Flagstang på fællesgrunden.
Græsslåning fællesgrunden og tomme haver.
Klippe randbeplantning hvor der trænges.
Klippe hæk ved fællesgrunden og tomme haver.

Folk bedes møde op med hvad de har af haveværktøj, maskiner og trailere. 

3: Eventuelt

Der var ikke noget under eventuelt.