Bestyrelsesmøde 9/9 2015

Bestyrelsesmøde 9/9 2015

Fremmødte Lis, Karin, Erik og Jens

Agenda.

  1. Evaluering af fælles arbejdsdag.
  2. Tomme grunde / status på udlejning
  3. Evt
  1. Af uransagelige årsager blev arbejdslørdagen afholdt en uge for tidligt i forhold til det tidligere annoncerede. Deraf var fremmødet ikke videre stort. Bestyrelsen vil i fremtiden bestræbe sig på at afstemme og koordinere.
  2. Indhente tilbud på fræsning af D2, således den kan fræses inden udlejning. Ellers er A5 og D2 ledige NU. D10 er ledig fra 1/1 2016. Alternativt kan man dele D2 i to små haver.
  3. Næste års første arbejdslørdag vil blive annonceret sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.