Bestyrelsesmøde 28/1 2016

Formanden havde indkaldt til bestyrelsesmøde torsdag den 28/1 2016 kl 19.

Tilstede var: Karin, Ditte, Sanne, Lis og Jens.

 

Dagsorden var:

  1. Dato for generalforsamling 2016
  2. Ledige haver
  3. Forslag til arbejdslørdage
  4. Krav om synlige havenumre
  5. Evt

 

Referat:

  1. Generalforsamling for 2016 bliver søndag d. 29/5 kl 14 i fælleshuset. Dagsorden følger.
  2. P.t. er haverne A5, D2 og D10 ledige.
  3. Arbejdslørdage bliver lørdag d. 11/6 kl 10-15 og lørdag d. 27/8 kl 10-15. Indkaldelse og program følger.
  4. Kommunen har fremsat krav om synlige havenumre. Dette bedes alle haver få bragt i orden. Kopi af brev bliver vedlagt opkrævningerne.
  5. Der var ikke noget under eventuelt.

 

Bestyrelsen ønsker alle en god sæson for 2016.