Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2016

Ordinær generalforsamling søndag d. 29. maj 2016 kl. 14.00 i fælleshuset.

Dagsorden er som følger.

 1. Valg af dirigent og stemmetællere
 2. Formandens beretning
 3. Regnskab
 4. Godkendelse af budget
  1. Fastsættelse af kontingent
  2. Fastsættelse af indmeldelsesgebyr
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer (genvalg kan finde sted)
  1. På lige år: Vælges to bestyrelsesmedlemmer
   På valg er B12 Ditte Sigersted og B18 Erik Bjerre
  2. På lige år vælges 1 bestyrelsessuppleant
  3. Valg af 2 revisorer vælges forskudt hvert år.
 7.  Eventuelt (emner under dette punkt kan ikke nedsættes til afstemning)
  1. Fælles arbejdsdage (søndag d. 5/6 og lørdag d. 27/8)

Vel mødt!