Bestyrelsesmøde 23/5 2016

Formanden havde indkaldt til bestyrelsesmøde mandag den 23/5 2016 kl 20.

Tilstede var: Karin, Ditte, Lis og Jens.

Dagsorden var:

  1. Fremlæggelse af regnskab og budget
  2. Ændring i bestyrelsen
  3. Generalforsamling
  4. Næste bestyrelsesmøde
  5. Evt

 

Referat:

  1. Bestyrelsen har godkendt regnskab og budget. Regnskabet bliver nu sendt til foreningens revisor for endelig godkendelse.
  2. Ditte har valgt at  udtræde af bestyrelsen da hun overdrager sin have din anden side. Mette træder derfor ind i bestyrelsen som fuldgyldigt medlem automatisk.
  3. Bestyrelsen opfordres til at medbringe en kande kaffe til generalforsamlingen.
  4. Næste bestyrelsesmøde bliver umiddelbart efter generalforsamlingen
  5. Der var ikke noget under eventuelt.

 

Tak for fremmøde.