Bestyrelsesmøde 17/6 2014

Der afholdtes bestyrelsesmøde tirsdag d. 17/6 kl 10:30

Tilstede var Jens, Lis, Ditte og Sanne.
Marie-Louise og Erik udeblev.

1. Evaluering af arbejdsdag.
Arbejdsdagen var en ubetinget succes. Afklippet ved containeren blev kørt på genbrugsstationen og fællesgrunden blev ordnet flot.
Der var 17 folk tilstede og stemningen var i top.

2. Ny arbejdsdag.
Lørdag d. 16/8 kl 10:00 til 15:00

Randbeplantning
Rengøring af fælleshuset
Evt udskiftning af taget på fælleshuset, afhængig af økonomi

Frokost v/Sanne

3. Økonomi

Alle udlejede haver har betalt haveleje.
Kommunen har tilbagebetalt et forkert beløb og kassereren vil rette henvendelse herom.

4. Ledige haver.

P.t. er C9 og C13 ledige.

Slut på mødet og tak for hjemmelavet roulade!