Bestyrelsesmøde 28/7 2014

Der afholdtes bestyrelsesmøde tirsdag d. 28/7 kl 19:00

Tilstede var Jens, Erik, Lis, Ditte og Sanne.
Marie-Louise udeblev.

1. På baggrund af en klage fra en havelejer har bestyrelsen foretaget opmåling af bygninger i haven D14. Havelejeren Finn Larsen var orienteret om besøget, men var ikke selv tilstede ved opmålingen.

Huset overholder målene som angivet i vedtægterne, hvis man ser bort fra en overdækket terasse i forlængelse deraf.

På grunden forefindes et gammelt skur, som efter aftale med havelejeren nedrives når huset et færdiggjort eller senest med udgangen af sæsonen 2015.

 

2. Arbejdsdag d. 16/8

Som skrevet i sidste referat fra bestyrelsesmødet d. 17/6, afholder haveforeningen arbejdsdag lørdag d. 16/8 hvor følgende er på planen:

  • Klipning af randbeplantning
  • Udskiftning af taget på fælleshuset

 

3. Kommunen er rykket igen vedr tilbagebetaling af for meget opkrævet leje.

 

4. Der vil blive sendt påmindelser til de haver der er misligeholdte.

 

5. Ledige haver.

P.t. er C9 og C13 ledige. C8 er til salg jvf udhængsskabet.

Slut på mødet og tak for squashkage!