Bestyrelsesmøde 23. marts.

Fordi der kassereren er tilkommet forlydender om uregelmæssigheder, blev der d. 21/3 hasteindkaldt til bestyrelsesmøde den 23/3 kl 14.

Dagsorden er som følger.

 1. Oriertering vedrødrende uregelmæssigheder i bestyrelsen.
 2. Rekonstituering af bestyrelsen.
 3. Forslag til ændring af vedtægter til den kommende generalforsamling.
 4. Evt.

 

Tilstede ved mødet var Lis Dreyer (B8), Ditte Sigersted (B12) og Jens Galsgaard (D8)

 

Referat af bestyrelsesmødet.

 1. Der har været nogle misforståelser og uregelmæssigheder vedrørende udlejning af haver.
 2. Med udgangspunkt i disse uregelmæssigheder har bestyrelsen besluttet at vælge ny formand pr. dags dato. Ny formand er Lis Dreyer (B8). Kasserer er fortsat Jens Galsgaard (D8).
 3. Følgende ændringer foreslås til vedtægterne.
  1. §1 stk 2 ændres fra: Foreningens hjemsted er Møn kommune til Foreningens hjemsted er Stege.
  2. §2 stk 7 fjernes helt
  3. §3 stk 1 ændres fra: Møn kommune til Vordingborg Kommune
  4. §3 stk 2 ændres fra: Indmeldelse sker på foreningens indmeldelsesblanket, (bilag B) der afleveres til formanden,
   næstformanden eller kassereren.
   til Indmeldelse sker ved henvendelse til kassereren.
   Medlemsskabet er først gyldigt, når bestyrelsen har godkendt
   ansøgningen om optagelse, og træder først i kraft, når medlemmet har indbetalt kontingent og
   depositum til haveforeningen.
   til Medlemsskabet er først gyldigt, når bestyrelsen har godkendt
   ansøgningen om optagelse, og træder først i kraft, når medlemmet har indbetalt kontingent og
   indmeldelsesgebyr til haveforeningen.
  5. §3 stk 4 rettes retteligt til stk 4 i stedet for dobbelt stk 3.
  6. §3 stk 4 ændres fra: Nye medlemmer betaler et depositum – hvis
   størrelse fastsættes af generalforsamlingen – bl.a. til dækning af eventuelle omkostninger til
   rydeliggørelse af havelod etc. Efter lejemåls ophør.
   til Nye medlemmer betaler et indmeldelsesgebyr, hvis
   størrelse fastsættes af generalforsamlingen.
  7. §3 stk 4 ændres fra: Kontingentopkrævning forud for havesæsonen
   udsendes primo marts og betales senest den 31. marts.
   til Kontingentopkrævning forud for havesæsonen
   udsendes primo februar og betales senest den 1. marts.
  8. §3 stk 5 ændres fra: Rykkerskrivelser udsendes ”rekommanderet” medio april og påføres et rykkergebyr, hvis størrelse
   fastsættes af bestyrelsen.
   til Rykkerskrivelser udsendes ”rekommanderet” medio marts og påføres et rykkergebyr, hvis størrelse
   fastsættes af bestyrelsen.
  9. §3 stk 5 ændres fra: Er forfalden leje inklusive rykkergebyr ikke indbetalt senest den 30. april
   betragtes lejeforholdet som misligholdt og det pågældende medlem kan ekskluderes af foreningen
   og skal i givet fald omgående rydde sit havelod (iflg. Stk. 7).
   til Er forfalden leje inklusive rykkergebyr ikke indbetalt senest den 31. marts
   betragtes lejeforholdet som misligholdt og det pågældende medlem kan ekskluderes af foreningen
   og skal i givet fald omgående rydde sit havelod (iflg. Stk. 7).
  10. §4 stk 5 ændres fra: Forslag til vedtægtsændringer kan kun behandles på en ordinær
   generalforsamling, og skal være bestyrelse i hænde senest en 1. marts.
   til Forslag til vedtægtsændringer kan kun behandles på en ordinær
   generalforsamling, og skal være bestyrelse i hænde senest en 1. april.
  11. §6 stk 8 fjernes helt.
  12. §7 stk 2 ændres fra: I haveområdets centrum er
   opført et fælles areal på ca. 1000 m2 med et hus til fælles aktiviteter, materialerum etc.
   til I haveområdets centrum er
   opført et fælles areal på ca. 500 m2 med et hus til fælles aktiviteter, materialerum etc.
  13. §7 stk 6 fjernes helt
  14. §7 stk 7 ændres fra: Besøgendes
   parkering foregår langs vejens sydlige side og ikke på havegangene, dog undtaget kortvarig ophold
   ved af- og pålæsning, iflg. Stk. 5.
   til Parkering foregår langs vejens sydlige side og ikke på havegangene, dog undtaget kortvarig ophold
   ved af- og pålæsning, iflg. Stk. 5.
  15. §7 stk 7 ændres herefter til stk 6
  16. §8 stk 5 ændres fra: Foreningen kan ikke opløsning så længe lejekontrakten med kommunen er løbende. til Foreningen kan ikke opløses så længe lejekontrakten med kommunen er løbende.
 4. Der var ikke noget under eventuelt.