Bestyrelsesmøde.

Bestyrelsesmøde. D. 22/2-23 kl.14
Tilstede: kim-Klas-Michael-Jytte-annette.
Godkendelse af referat: tjek
Godkendelse af regnskab: tjek
Vi mangler underskrifter for 4 nye lejeaftaler + A1 Michael er på
de nye og kim på A1
Venteliste: Michael kontakter dem på ventelisten og tilbyder
dem haver og opdaterer venteliste og sender til annette og
lægger den op på vores Messenger side.
Kim snakker med vognmand om grus og om han kan levere og
Klas spørger på skolen hvor de har fået fra og pris hvis vi skal
kontakte en anden.
Vi har en masse hækafklip op imod rensningsanlæg og ved
kompostpladsen Annette sender mail ud om nogle vil hjælpe
02/04-23 samt om indbetaling af haveleje
Klas har kontaktet Vordingborg forsyning ang. Brønd på hjørnet
der er gået i stykker de vil ringe tilbage.
Vinbønder skal genoprette hæk kim har kontaktet dem hvis have
ikke er ryttet og hæk genoprettet må vi sende dem en regning
kim kontakter dem igen.
Hestemøg: vi har en masse nu vi aftaler at det skal bruges først
og godkendes af bestyrelsen inden vi modtager mere .
En have lejers vinduer og vandtønder i indkørslen. annette
kontakter ham med henblik på at få dem fjernet inden 15/03-23
Vi er blevet enige om det er en god ide at få sat dør i fælleshuset
til køkken Sven-Erik vil gerne lave det siger Jytte.
Det ser ud til at nogle har ødelagt kamera ved hovedindgang
klas prøver at kikke på det,
Beklædning og vinduer i fælleshus Michael kontakter espen .
Skal der lås på fælleshus: der er enighed om lås på evt. køkken vi
kan evt. tage det op på generalforsamlingen men er blevet
enige at når der bliver lukket for vandet bliver der også låst i
fælleshuset.
Extra skab til information ved containerpladsen.
8/3-23 er næste gang vi holder møde og derefter første onsdag i
måneden kl. 14
Ref. Klas.