Kolonihaveforeningen Blegdammen af 1928

Bestyrelsesmøde

Placering:  Fælleshuset
Dato
:  2/11 2022
Deltagere
:  Kim, Klas, Annette, Jytte og Michael
Klokkeslæt
10-12

  1. Godkendelse af ref. Fra den 4/10 2022

Ref. godkendt

  1. Regnskab.

Michael og Annette er endelig blevet godkendt af banken

  1. Opfølgning på sidste møde.

Der skal følges op på af arbejdsopgaver er udført.

  1. Vinhaverne hvordan og hvorledes

Der skal indkaldes alle dem der ønsker en have med hus.

Der skal være fjernet alle vinstokkene til december måned

  • Udsendelses af haveleje skal være klar enden Annette tager på ferie til januar.

Annette sender opkrævninger ud samt datoer med arbejdsdage inden hun tager på ferie.

  • Lukning af vand og andet klargøring til vinter

Kim lukker for vandet når det begynder af være frost.

Der skal også til af være kæde på ved indgangen fra safirvej.

  • Evt.

   Der er en have lejer der har hørt om der kan komme nøgle Box på containeren.

   Det kan der ikke

   Der er en have lejer der ikke har lavet nogen lejekontrakt.

    Kim tager kontakt til vedkommende for af få styr på det.