Referat fra ekstraordinær generalforsamling d,15/10-2022.


Der er mødt 19 personer op.
Velkomst: Michael byder velkommen.
Valg af dirigent: Nete C4
Valg af Referent: Maibritt C 13
Valg Af Stemmetællere: Irene B4 og Harald B12.
Nete påpeger at hun gerne vil have et evt. punkt på.
Valg af et bestyrelsesmedlem: Klas C11
Valg af suppleant: Jytte Kirchhoff. B1
Evt.
Der blev gjort opmærksomt på der ikke kan besluttes noget under Evt. Men at alle kan stille
beslutningsforslag til den ordinære generalforsamling.
Sanne C3: start 2023 arb. gruppe ansvar for D2. Hvem
holder orden og og at ALLE kun bruger pladsen til rette
formål og at man evt. kunne bytte ting. Det er det vores
Facebook gruppe er til man kan finde den under ”Haven
Blegdammen
Dennis: syntes der er for lidt der møder op til arbejdsdage
når man skriver under på 2 arbejdsdage om året og er 300
kr. for lidt når man ikke deltager?
Der skal bedre styr på opgaver og indbetalinger.
Dennis roser at han har fået post.
Morten Høxbro præsenterer sig og anbefaler
facebookgruppen, men hjemmesiden er det korrekte sted
at slå tingene op.
Der vil blive slået op alle steder. Fælles beskeder skal til e mail.
Bestyrelsen:
Anette fortalte at bestyrelsen har besluttet at være opmærksomme på at følge vedtægterne og i det hele
taget sikre lovligheden af det der sker i foreningen.
I den forbindelse kunne hun fortælle at der har været nogle udfordringer med de legitimationer der skal
sikre at formanden og kassereren kan tegne foreningen udadtil og i det hele taget være fuldt lovlige og
funktionsdygtige. Der arbejdes intenst på at få bragt forholdene i orden.
Der har været problemer med overgangen fra gammel til
ny bestyrelse da 2 trak sig af personlige grunde og vi skulle
ind og lave om i både virk og banken
Harald mener vi skal sætte pris på mennesker der bruger
deres fritid på foreningen. Og at vi skal respektere ny
bestyrelse og give dem tid til at komme ind i arbejdet
Forslag: skal vi holde medlemsmøder som bruges til
diskutioner om udfordringer i og uden for haverne.
Næste valg maj 2023 er kim, Annette og Michael på valg.
Og i 2024 er Linda, Jytte og Klas på valg.
Ventelister.
Der var en ivrig debat i forbindelse med ventelister og den tidligere administration heraf.
Venteliste Administrationen er for nylig overgået til foreningen fra kommunen der hidtil har haft ansvaret.
Praksis har været at vi selv førte venteliste.
Der er nu udarbejdet en venteliste procedure som er at finde på hjemmesiden under dokumenter. Den skal
følges. Der er pt. 8 på venteliste.
Vedtægter fra forrige generalforsamling skal følges og det
vil blive gjort til punkt og prikke.
Der skal bedre samarbejde og vi skal finde metoder hvor
der er fornyelse og tiltag som fremmer det sociale samvær
og så skal vi glædes over dem der deltager til fælles
arrangementer.
Ved arrangementer følger den nye bestyrelse reglerne.
Der skal være nummer på haverne og den enkelte er selv
ansvarlig for at der er det. Det bliver et punkt til
havevandring. Sven-Erik fik ros for det nye køkken og skal
man bruge det har kim og annette nøgle som man kan
låne.
Nete foreslog at man opfordrer andre til at deltage i fælles
arrangementer når man mødes rundt omkring i haverne.
Oplysninger bliver sat op i glasskabet og på tavlen i
fælleshuset.
Morten Høxbro B 11 tilbyder hjælp med minigraver inden
jul.
Nete takkede for god ro og orden.
Ref. Maibritt.
Renskrivning: annette Bagge