Bestyrelsesmøde d 3/5 2022

Mødetitel | Referat

Møde dato 3/5 2022 Møde tid kl. 10.00  | Mødested Hos Mette

Møde indkaldt af Haveforeningen Blegdammen Mødetype Bestyrelsesmøde Formidler Navn Referent Gitte Tidtager NavnMette, Michael, Svend Erik, Gitte. Afbud: Karin, Kim

Tildelt tid | Tid | Emne på dagsordenen Emne | Oplægsholder Navn

Diskussion Samtale Godkendelse af referat 21/4-2022

Konklusion Referatet er ikke blevet lagt på Messinger og kan derfor ikke godkendes.

HandlingspunkterAnsvarshavendeTidsfrist
Michael lægger referatet op på Messinger d. 5/5-22Oplægsholderens navnDato | tidspunkt
Regnskab ligger hos revisor Kurt til gennemsyn. Svend Erik gør opmærksom på, at han endnu ikke har modtaget mail adr. til nye lejere, Mette og Michael sender billeder af indmeldelse til Svend Erik.Oplægsholderens navnDato | tidspunkt

Tildelt tid | Tid | Emne på dagsordenen Emne | Oplægsholder Navn

Diskussion Opfølgning på markvandring

HandlingspunkterAnsvarshavendeTidsfrist
Emne 1Referatet er gennemgået og Michael følger op på referatet.Oplægsholderens navnDato | tidspunkt
Emne 2Oplægsholderens navnDato | tidspunkt

Tildelt tid | Tid | Emne på dagsordenen Emne | Oplægsholder Navn

Diskussion Generalforsamling

Konklusion Vi skriver dagsorden og spørger Edmund om han har indsigelser onsdag, så kan vi kopiere og sender ud til medlemmerne torsdag , vi sender på mail og Gitte bringer ud til de der ikke har mail.

Gitte stopper i bestyrelsen af personlige årsager.

HandlingspunkterAnsvarshavendeTidsfrist
 Emne 1,Oplægsholderens navnDato | tidspunkt
Emne 2Oplægsholderens navnDato | tidspunkt

Tildelt tid | Tid | Emne på dagsordenen Emne | Oplægsholder Navn

Diskussion , Hvordan griber vi det an hvis man ikke vil betale for udeblivelse fra have dag.

Konklusion : Vi følger de gældende vedtægt

HandlingspunkterAnsvarshavendeTidsfrist
Emne 1Oplægsholderens navnDato | tidspunkt
Emne 2Oplægsholderens navnDato | tidspunkt

Observatører Navn

Eksperter Navne

Punkt: plan for dagsorden og udsendelse af  dagsorden

Konslusion: Bestyrelsesmedlemmer sender ønskede punkter til dagsordenen 7 dage før planlagt bestyrelsesmøde. Hvis man ikke har punkter sender man besked om det.

Formanden sender dagsorden ud 3 dage før bestyrelsesmødet.

Punkt: Beslutningsreferat / protokol.

Konslusion. Formanden printer beslutningsreferatet ud og bestyrelsen underskriver på efterfølgende bestyrelsesmøde. Det underskrevne referat sættes ind  mappen med dagsordener og beslutningsreferater.

Evt. Intet til dette punkt.