Bestyrelsesmøde d19/4 2022

  1. Referatet fra 3/3 2022 godkendt
  2. Regnskabet fremlagt blev gennemgået af kasserne
  3. Opfølgning på markvandring blev udsat til næstemøde d.3/5 2022 pga. manglende papirer
  4. Vi er blevet enige om af give lejeren sine penge tilbage for lejen 2022/2023 da hun kun havde haft haven i 6 dage før hun gjorde det klart af hun ikke magtede det af lig vel. Fremover vil det være 14 dages fortrydelse ret ved have overtagelses hvis man skal have sine penge tilbage ellers er pengene spildt.
  5. Mette tager kontakt til Egmund om han her lyst til af være diagent igen i år og hvis han vil så vil Mette og Michael tage et møde med ham om hvordan det skal foregå på generalforsamlingen