Referat af Bestyrelsesmøde d. 3/3-2022

Tilstede: Kim, Michael, Svend Erik, Karin, Mette og Gitte

Dagsorden:

1: Godkendelse af referat fra 14/3-2022

2: Regnskab

3: Spørgsmål fra Havelejere vedr. ændringsforslag til vedtægter.

4: Hvem vil være med i haveudlejnings udvalget.

5: Gitte om tyverier i Haveforeningen

6: En familie vil lave en familie overtagelse af en have B2.

7: Vinhave (Therkel) B11

8: Evt.

Ad 1. Referatet blev godkendt.

Ad 2: Der er flere Havelejere der ikke har betalt endnu, vi talte om hvordan vi håndterer det.

Vi kikkede på Budgettet, Svend Erik retter til.

Ad 3. Der er ikke indkommet spørgsmål til det udsendte materiale.

Der er indkommet 2 forslag til generalforsamlingen:

Kurt Skov foreslår ændring af par. 5 stk. 7 linie 2-3 til simpelt flertal.

Kolonihave loven siger dog at der kræves 2/3 dels flertal til vedtægts ændringer.

Svend-Erik Kirchoff foreslår at foreningen ændrer navn til Kolonihaveforeningen Blegdammen af 1928.

Ad 4. Udlejnings udvalget består af: Michael, Mette og Gitte

Ad 5. Stege Politi fortæller at vi kan sætte skilte op om, at området er overvåget og så sætte vildt kameraer op. Politiet opfordrer også til at politi anmelde alle indbrud.

Vi sætter skilte og kameraer op 3 steder på området.

Havelejerne opfordres til at give bestyrelsen besked om indbrud i haverne

Ad 6. Vi inviterer til møde vedr. familie overtagelse af B2.

Ad 7. Vi hører Erik Vinbonde om de vil hente nogle af vinstokkene, ellers tilbyder

vi dem på Facebook, alternativt får dem gravet op professionelt.

Ad 8. Ordstyrer til generalforsamling, vi foreslår Lars Mathiasen.

Rampe til foreningens container, vi undersøger om den “gamle” på Idrætspladsen kan overtages.

Markvandring onsdag d. 16/3 kl. 11 hvor vi registrerer hvilke opgaver der skal ordnes i År.

Mødet sluttet kl. 13.06 Næste møde tirsdag d. 5/4-22