Dagsorden 2013

Haveforeningen Blegdammen 1928

Generalforsamling 5. maj 2013

Dagsorden

 1. Valg af dirigent og stemmetællere
 2. Formandens beretning
 3. Regnskab
 4. Godkendelse af budget
  1. Fastsættelse af kontingent (p.t. 800 for store og 450 for de små.)
   1. Forslag til stigning i kontingent med 100,- pr have.
   2. Fastsættelse af indmeldelsesgebyr (p.t. 150,-)
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer (genvalg kan finde sted)
  1. På lige år: Vælges to bestyrelsesmedlemmer
  2. På ulige år: Vælges 3 bestyrelsesmedlemmer
   På valg er: Lissa Hollænder (udgår), Lis Dreyer og Jens Galsgaard. Som følge af udmeldelse er Ann Hyldtofts bestyrelsespost p.t. ledig.
  3. På lige år vælges 1 bestyrelsessuppleant
  4. Valg af 2 revisorer vælges forskudt hvert år.
 7. Eventuelt (emner under dette punkt kan ikke nedsættes til afstemning)