Generalforsamling 9/5 2015

Der afholdtes generalforsamling lørdag d. 9/5 kl 14:00 i fælleshuset.

1. Formanden bød velkommen og foreslog sig selv som dirigent, da ingen anden ønskede hvervet.

Herefter blev Ditte valgt som stemmetæller.

2. Formandens beretning:

Da jeg stod her for et år siden, så haveforeningen meget anderledes ud. Fællesarealerne var ved at gro til, der lå affald langs det meste af indkørslen og fælleshuset var ulækkert, havde huller i taget og en dør, der var ved at falde sammen. Jeg tænkte, der skal mirakler til for at ændre denne tilstand, – og det var det, der skete.

På sidste års generalforsamling vedtog vi 2 fælles arbejdsdage. Hver gang mødte der 15-17 medlemmer op og tog fat. Der blev ryddet op, kørt væk og klippet og slået. Det var en fantastisk indsats og tak til jer alle for det.

På vores arbejdsdag i august havde Sanne og Bengt lavet frikadeller og kartoffelsalat til alle. Det var hyggeligt at spise sammen og et godt initiativ med fælles spisning. Tak for det.

Kalle og Kalles familie kunne ikke være med på arbejdsdagen i august. De har efterfølgende repareret fælleshusets tag og isat ny dør. I skal have en særlig tak for det.

– og så er det jo ikke nok at få klippet hæk og slået græs på fællesarealerne to gange om året. Der er flere, der i sommerens løb har vedligeholdt fællesarealerne. Jeg har ikke helt styr på, hvem det er, men alle, der har bidraget til at passe vores fælles arealer, skal have en tak her fra. Vi er alle glade for, at her ser ordentlig ud.

Som I kan se af dagsordenen, har bestyrelsen planlagt 2 fælles arbejdsdage denne sommer. Det er vores plan her, at vi vil prøve at sætte skik på de ledige haver. Vi håber så, at de er nemmere at leje ud.

Jens har lavet en facebook- side, som hedder ”Blegdammen 1928”, Her kan man se, hvilke haver, der er ledige, og vi kan jo også udveksle andre oplysninger, om f. eks tyveri.

Dermed kommer vi til, det problem, vi ikke har kunnet løse: Tyverier. Der har igen i dette forår været tyverier. Mange har været ramt. Denne gang var tyvene ude efter næsten hvad som helst.

Der blev bl.a. stjålet havemøbler, krukker, planter og haveredskaber. Det er et tilbagevendende problem, som vi ikke rigtig ved, hvad vi skal gøre ved.

Dette problem skal ikke få lov at overskygge, at vi har en haveforeningen, hvor rigtig mange af medlemmerne er med til at passe vores fællesarealer, og at vores haveforeningen er blevet et godt sted at være og som vi kan være bekendt at vise frem.

3. Regnskab

Regnskabet for 2014 blev fremlagt af kassereren og godkendt af generalforsamlingen.

pdfRegnskab haveforeningen 2014-revideret

4. Budget

Budget for 2014 blev fremlagt af kassereren og godkendt af generalforsamlingen.

Kontingent og indmeldelsesgebyr forbliver uændret på henholdsvis 900/500 for haver og 150 i gebyr.

pdfBudget 2015

5. Indkomne forslag.

Det blev vedtaget at nedlægge havelod C8 og udvidde fællesarealet til 1000m2.

Vedtægterne er rettet så dette er afspejlet i §7 stk 2.

6. Valg til bestyrelsen

Sanne D10 blev valgt ind i bestyrelsen.

Mette C10 blev valgt ind som suppleant.

Karin C12 blev valgt ind som suppleant.

Per B13 blev valgt ind som revisorsuppleant.

7. Eventuelt

Man blev enige om at afholde arbejdslørdage d. 6/6 og 22/8. Begge dage kl 10-15.

Formanden takkede af og ønskede alle en god havesæson.