Bestyrelsesmøde 11/4 2015

Der afholdtes bestyrelsesmøde lørdag d. 11/4 2015 hos formanden.

Tilstede var: Lis, Ditte, Erik og Jens

Sanne og Marie-Luise udeblev.

 

Dagsorden var:

 1. Kassereren orienterer om ledige haver og evt. restancer.
  1. Der er p.t. 5 haver ledige: C5, C8, C9, C13 og D4. Disse vil blive fremlyst snarest via den nyoprettede facebookside.
 2. Fælles arbejdsdage
  1. Der blev foreslået 6/6, 22/8 og 12/9. Man valgte at lodde stemningen ved den forestående generalforsamling.
 3. Tyverier
  1. Der har været en del tyverier og hærværk fra forskellige haver. Det præciseres at bestyrelsen ikke har som opgave at melde tyverier eller hærværk til politiet. Det er den enkelte havelejers eget ansvar at melde dette.
 4. Eventuelt
  1. Formanden havde igen bagt, til stor fornøjelse for de fremmødte.