Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2015

Generalforsamling 9. maj 2015 kl. 14.00 i fælleshuset. Foreløbig dagsorden er som følger.

 1. Valg af dirigent og stemmetællere
 2. Formandens beretning
 3. Regnskab
 4. Godkendelse af budget
  1. Fastsættelse af kontingent
  2. Fastsættelse af indmeldelsesgebyr
 5. Behandling af indkomne forslag
  1. Bestyrelsen stiller forslag om at have C8 (tidl fællesgrund) nedlægges og indgår i fællesgrunden igen. Vedtægternes §7 ændres til følgende:
   1. §7 stk 2 ændres fællesarealets areal fra 500m2 til 1000m2
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer (genvalg kan finde sted)
  1. På ulige år: Vælges tre bestyrelsesmedlemmer
   På valg er A1 Marie-Luise Sandstrøm, B8 Lis Dreyer,  og D8 Jens Galsgaard
  2. På ulige år vælges 1 revisorsuppleant
 7.  Eventuelt (emner under dette punkt kan ikke nedsættes til afstemning)
  1. Arbejdslørdage (6/6 og 22/8 eller 12/9)

Vel mødt.