Indkaldelse og dagsorden 2011

Generalforsamling 29. Maj 2011 – HF Blegdammen 1928

Dagsorden

 1. Valg af Referant
 2. Valg af dirigent og stemmetællere
 3. Formandens beretning V/ Ann Hyldtoft
 4. Regnskab v/ Per Lundkvist – Regnskabet kan ikke fremlægges i revideret tilstand.
 5. Budget v/ Per Lundkvist – fremlæggelse
  1. Fastsættelse af kontigent
   Bestyrelsen sætter forslag til afstemning vedrørende forhøjelse af det årlige
   kontigent med kr. 50 ,- pr. havelod:Begrundelse : øgede udgifter til containere samt forestående vedligeholdelse af bla. fælleshus, fælles arealer og beplantning.
  2. Fastsættelse af indmeldelsesgebyrBestyrelsesn sætter forslag til afstemning om fastsættelse af indmeldelsesgebyr for nyemedlemmer til kr. 150.
 6. Behandling af indkomne forslag – Ingen
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  1. Jens, Ann og Per er på valg ( har siddet 2 år )Såfremt Jens ikke er tilstede oplyses det at Jens modtager genvalg – jf mail sendt til formanden.
  2. Der skal jf vedtægterne vælges 3 bestyrelsesmedlemmer på ulige år.
  3. Valg af 2 revisorer
 8. Eventuelt.