Kolonihaveforeningen Blegdammen af 1928

Referat af bestyrelsesmøde

Placering:  Fælleshuset
Dato
:  4/10 2022
Deltagere
:  kim, Annette og Michael
Klokkeslæt
10 -12

  1. Godkendelse af ref. 7/9 2022

Ref. godkendt

  1. Regnskab

Intet nyt endnu.

  1. Opfølgning fra sidste møde

Ingen havde noget dertil.

  1. Arbejdsopgaver/betalinger for udeblivelse for arbejdsdagen

Der blev delt arbejdsopgaver eller indbetalinger ud

  • Ekstraordinær generalforsamling

Der skal laves kaffe/the og sættes øl/vand frem

Der bliver fundet en mødeleder på dagen

  • Hvad gør vi med hækaffaldet fra arbejdsdagen.

Vi prøver af lave en dag hvor vi fliser det der skal flises Annette skriver ud til medlemmerne det bliver d.5/11 2022

  • Evt.

   Intet