Kolonihaveforeningen Blegdammen af 1928

Referat bestyrelsesmøde

Placering:  kolonihavens fælleshus
Dato
:  2022 – 7/9
Deltagere
:  Linda, Kim, Annette, Michael.
Klokkeslæt
10.30-12.30

  1. Godkendelse af ref. 2/7 2022.10.03

Ref. Godkendt

  1. Regnskab.

Intet nyt

  1. Mette Mathiasen er trådt ud af bestyrelsen.

Snak her omkring.

  1. Opfølgning på sidste møde

Kim snakker med John Fredriksen omkring knust asfalt.

Kim køre i xl byg og køber det der skal bruges til arbejdsdagen.

  • Arbejdsdagen d.17/9-2022

Randbeplantning fra D.14 til C16. på inderside og yderside.

Annette køber mad og drikkevare til arbejdsdagen

  • Indkøb til køkken.

Annette køber ind til køkkenet.

Evt.

Foreningen giver ikke mad og drikkevare til private engagement.

Der skal sendes et nyhedsbrev ud tre fire gange om året.