Kolonihaveforeningen Blegdammen bestyrelsesmøde

Kolonihaveforeningen Blegdammen 1928

Placering:  Hos Mette
Dato
:  1/6-2022
Deltagere
:  Navne
Klokkeslæt
10.30

Punkter på dagsorden

  1. Godkendelse af Ref. Fra d 21/5 2022 Generalforsamlingen Ref. Blev ikke godkendt.
  2. Godkendelse af regnskab. Regnskabet ligger stadig hos Svend-Erik men Mette overtager det en af de nærmeste dage.
  3. Hvem er vi og hvem er hvad. En kort præsentation af sig selv og så blev vi enige hvordan bestyrelsen skulle se ud. Formand: Michael Nielsen have D8  kasser: Mette Mathiasen have C10  Bestyrelsesmedlem: kim Andersen have C9 , Anette Bagge: have A9, Linda Olsen: have D10  Bestyrelses sup.: Helle Agergaard have B7 Revisor: Kurt Skov revisor sup.: Denis Rasmussen
  4. Næste møde og møder fremover. Næste mode bliver lørdag d 2/7-2022 Kl 15.00. Fremover bliver der holdt møder på lørdage.
  5. Skal vi lave planer om hvordan fremtidige møder skal foregå og hvor længe de skal vare. Bestyrelsesmedlemmerne skal 14 dage før der skal holdes møde sende en besked til formanden med forslag til dagsordenen og formanden skal sende dagsordenen ud 3 dage før mødet til bestyrelsesmedlemmerne. Mødet må max vare to en halv time.
  6. Evt. Rovfugle drage skal stilles som forslag på generalforsamlingen hvis der skal gøres noget ved dette. Vi har haft en snak omkring en have lejer som har en meget truende adfærd og er blevet enige om der skal tages en snak med vedkommen om dette. Møde slut kl. 13.15