Referat af generalforsamling i haveforeningen Blegdammen af 1928 d.21/5-2022

Fremmødte var 19 ud af 42 mulige.

 1. Velkomst ved Mette

Mette orienterede om hun trækker sig som formand og at Michael som næstformand er konstitueret som formand.

 • Mødeleder: Egmund, som fortæller af der af praktiske grunde er ændret i rækkefølgen, så punkt 7 og 8 kommer før punkt 6.                                                                                               
 • Referent: Gitte, Mette og Karin.                                                                                                   
 • Stemmetæller: Karina og Linda
 • Formandens beretning ved Michael.                                                                                                
 • En del udskiftning i haverne.                                                                                                              
 • Muld toilet har været til afstemning hos have lejerne. Forslaget blev nedstemt.                   
 • Udvalg vedrørende udarbejdelse af nye vedtægter er færdig med arbejdet.                            Havevandring bliver d 11/6-2022 mellem klokken 10-12                                                                
 • Der skal opsættes 3 stk. vildtkameraer, der skal forebygge hærværk og tyveri.              Beretningen blev godkendt.
 • Regnskab ved kasserer Svend Erik                                                                                                  
 • Regnskab blev fremlagt med kommentar fra revisor.                                                                
 • Regnskabet blev godkendt.
 •  Budget ved kasserer Svend Erik                                                                                                            
 • Budgettet blev fremlagt og godkendt.                                                                                                  Indmeldelsesgebyr uændret 500 Kr.                                                                                                    
 • haveleje uændret lille have 650 Kr. stor have 1200 Kr.
 • 7.På valg: Mette Mathiasen modtager genvalg som bestyrelsesmedlem.                                                 Svend Erik Kirchof som stopper som bestyrelsesmedlem.                                                                            Gitte Geer ønsker af udtræde af bestyrelsen.                                                                                                 Karin Rasmussen stopper som suppleant.                                                                                                          Kurt Skov  modtager genvalg som revisor.
 • Valgte: Mette Mathiasen valgt for 2 år.                                                                                                              Linda Olsen valgt for 2 år.                                                                                                                               
 •  Anette Bagge valgt for 1 år.                                                                                                                            
 • Helle Agergaard valgt som suppleant for 2 år.                                                                                           
 • Kurt Skov valgt som revisor for 2 år.
 • Indkomne forslag                                                                                                                            
 • Navneændring for haveforeningen Blegdammen af 1928 til kolonihaveforeningen Blegdammen af 1928 Forslaget blev godkendt.                                                                                                            
 • Forslaget til ændring i forslaget til vedtægtsændring vedrørende afstemningsreglerne ved ekstraordinær generalforsamling blev trukket tilbage.                                                                  
 • Oplæg fra arbejdsgruppen vedrørende vedtægter.                                                                    Vedtægtsudvalget ved Nete kom med et oplæg og begrundelse for forslaget om de nye vedtægter.                                                                                                                                          
 • Efter fremlæggelse og spørgsmål blev forslaget vedtaget.
 • Evt.  
 • Nabogener.                                                                                                     Fugleskræmsler.                                                                                                                                   
 • Bestyrelsen vil behandle klagerne. 
 • Kompostpladsen er noget rod og der skal rettes op på dette.                                                        Efterlysning af evt. mindre udvalg til færdiggørelse af ideer og andre opgaver som skal som ikke kan nås på de to arbejdsdage der er i løbet af året.