Opfølgning på havevandring

Den 23 juli klokken 14 vil bestyrelsen lave opfølgning på sidste havevandring, vi starter på A gangen. Der skal være adgang til havene for at vi kan tjekke om haverne og hække bliver holdt ordenligt.

De bedste hilsner fra bestyrelsen.