Referat af Bestyrelsesmøde den 8. marts 2021.


Mødedeltagere: Michael, Sven-Erik, Kim, Mette og Karin.
Afbud: Anne.
Mødeleder: Mette. Referent: Karin.
Dagsorden:
1.) Referat fra 3. november 2020 godkendt.
2.) Hjemmesiden. – Ligger stadig underdrejet.
Der er opstået problemer med adgangskoden. Sven-Erik kontakter World
Press. Mette orientere om, at Anne midlertidig ikke er på hjemmesiden, men
Anne vil koncentrerer sig om Facebook siden.
Det er sandsynligt at vi skal have professionel hjælp for at få tjek på
hjemmesiden. Emnet tages igen op på næste møde.
3.) Manglende betaling af haveleje. – Manglende havehold.
Betaling af haveleje skal betales 1. Marts.
Derefter: 1. Rykker 14. Marts.

 1. Rykker 1. April.
 2. Rykker, er en opsigelse pr. 8. April.
  Rykkerne afsendes anbefalet og der er rykkergebyr a’ 100,00 Kr. pr. rykker.
  Pt. mangler 8 haver at betale. Sven-Erik arbejder på sagen.
  Vedr. havehold eller mangel på samme. Skal vi diskuterer emnet på et
  bestyrelsesmøde meget hurtigt. Hvad vil det sige at holde sin have, tolkning
  af forskellige opfattelser.
  4.) Bom og Chikaner.
  Bestyrelsen blev enige om, at der skal opsættes en kraftig SKOVBOM ved
  indkørslen fra Safirvej. At der laves Chikane bom ved Nymarksvej og en
  chikane bom ved C gangen mod Skydebanevej.
  Der er ikke aftalt hvornår det skal laves. Skal op på et nyt møde.
  5.) Etablering af en ny KOMPOSTBEHOLDER på D2.
  Enighed om at lave en ny kompostbeholder, som skal være noget smallere
  end den nuværende.
  Den nuværende beholder er fyldt op og skal tildækkes med presenning,
  samt kalk.
  Der skal skrives/opslås til Havelejerne, at Bestyrelsen har brug for deres
  hjælp til etableringen LØRDAG DEN 17. APRIL.6.) Punket udgår.
  7.) Eventuelt.
  Vedr. Bi stader. Mette har været i kontakt med Vordingborgs kommunes
  Projekt Bistader, vi er skrevet på venteliste, men i år når vi ikke at kunne
  Komme i betragtning.
  Kim vil prøve, at kontakte en Bi mand i Langebæk.
  Vedr. Husvindmøller. Sven-Erik er blevet kontaktet af en havelejer vedr. en
  hus vindmølle. Der bør laves en “Nabo høring”, da møllen vil larme. Det
  anbefales at etablere solceller istedet. Bestyrelsen har ikke vedtaget noget,
  men bør tage emnet op, inden der opstår problemer.
  Bestyrelsesmøder fortsætter med af afholdes den første tirsdag i hver
  måned kl. 10.00 i Mettes have eller fælleshuset.
  NÆSTE MØDE ER TIRSDAG DEN 6. APRIL 2021.
  VH. Karin
  13.03.2