Referat af Bestyrelsesmøde d. 6. april 2021 Mødet blev afholdt hos Formanden Mødestart 10.00 slut 12.25


Tilstede: Mette, Michael, Kim, Sven-Erik, Anne, Karin.
Mødeleder: Mette. Referent: Karin.
Dagsorden:
1.) Referatet fra d. 8. marts 2021 godkendt.
2.) Regnskabet og budgettet for 2020 blev fremlagt. Af uforklarlig årsag
Stemmer det ikke helt. Der er et underskud på kr. 4.482,58.
Budgetforslag for 2021 er under udarbejdelse.
3.) Hjemmesiden var atter til længere diskussion. Endnu engang vil
En ekspert kontaktes for at få en afklaring på problemerne!
Facebook siden var også til debat – den nuværende side er en
“Fællesskabs side”. Der oprettes en “Lukket side kun for med-
lemmer i Haveforeningen”.
4.) Bom – chikane. De foreslåede chikaner kan vi selv lave. Men først
til efteråret.
5.) Havehold – mangel på samme.
Der var flere indlæg, bla. om hæk højde/bredde. Biodiversitet mm.
Mette vil udsende et forslag til bestyrelsesmedlemmerne.

6.) Eventuelt:

Kompostpladsbyggeri udsættes til fælles arbejdsdag d.19. Juni 21.
Vindmøller afvises i kolonihaverne. Men der anbefales solceller.
Der orienteres om at Vordingborg kommune ikke tillader vindmøller.
Havevandringen bliver i løbet af juni – Havelejerne orienteres på
Generalforsamlingen.
Besøg i de andre kolonihaver i kommunen, vil vi gennemføre i juni. NÆSTE MØDE:
TIRSDAG DEN 27. APRIL KL: 10.00 – EVT I FÆLLESHUSET!
Dagsorden :
GENERALFORSAMLING og organisering af den!

Hilsen Karin
07.04.2