Referat fra bestyrelsesmøde d. 12/5 – 24

Til stede: Harald, Cecillie, Lars, Gitte, Irene, Lis.

Orientering fra formanden

Harald arbejder på sagen om vandproblemer.

Sherry undersøger fortsat markedet for kompostkværne.

Arbejdsdag

Bestyrelsen har besluttet følgenden opgaver:

  • D2, klippe hæk, plane ud og så græs.
  • Container. Reol samles, beslag til stiger sættes op, samling af plæneklipper
  • Slå græs omkring container og på gangene udenom D2
  • Slå græs på fællesgrunden
  • Klippe hæk på fællesgrunden
  • Slå græs omkr. Indkørslen
  • Male over døren til container
  • Kørsel med trailer, bortkørsel af hækafklip

B-gangen

Jytte B1 fik til opgave af den forrige formand at spørge alle på B-gangen om de ville have græs eller grus ude på fællesgangen. Der er flertal for græs. Der er dog nogen som fortsat insistere på at have grus. Bestyrelsen ville ikke tvinge en beslutning igennem.

Der gøres opmærksom på, at det ikke er lovligt i kongeriget Danmark at anvende salt som ukrudtsmiddel. (Videncentret Bolius)

Eventuelt

Der er havevandring 26. maj fra kl. 10
Næste bestyrelsesmøde 3. juni kl. 16.30.

Referent Lis Dreyer