Referat fra generalforsamling i HF Blegdammen 28. april 2024

ad.1 Edmund valgt som ordstyrer

ad.2 Referent : Lis Dreyer. Stemmetællere: Mette og Lars

ad.3 Formanden kom i sin beretning bl.a. ind på rydning af D2, vandproblemer i nogle haver og kommunens klipning af hegn.
Beretningen blev godkendt.

ad.4 Regnskab godkendt

ad.5 Budget for 2024 godkendt

ad.6 Formanden redegjorde for ventelisteproceduren

ad.7 Indkøb af flishugger. Afstemningen gav 19 stemmer for og 7 stemmer imod.
Bestyrelsen arbejder videre med sagen
Indførelse af depositum på kr. 2500. afstemningen gav 19 stemmer for og 2
imod.

ad.8 Formand: Harald

ad.10 Bestyrelsesmedlem for 2 år: Cecilie
Bestyrelsesmedlem for 1 år: Lars

ad.11 Bestyrelsessuppleant: Irene

ad.12 Revisor: Karin

ad.13. Revisorsuppleant: Mette
Claes står fortsat for hjemmesiden og Lars for udlejning af maskiner.

ad.14. Harald har ideer til at løse problemerne i de vandlidende haver.
Ønske om etablering af en petanquebane.
Ønske om medlemsmøde
Drøftelse om etablering af toilet