Formandens beretning 2012

Formandens beretning, Generalforsamling 2012, HF Blegdammen 1928
(Indledning ved Ann Hyldtoft)
Først og fremmest – velkommen til endnu en sæson i Haveforeningen Blegdammen 🙂
Jeg vil starte med at sige, at jeg vil give ordet til Jens Galsgaard, som med kort varsel takkede ja til at overtage formandsposten i foråret, da mine arbejdsforhold og andre personlige forhold har gjort, at jeg ikke længere følte, jeg var i stand til at udføre arbejdet her i foreningen tilfredsstillende.

…Værs´god Jens – vil du overtage?

(Beretning ved Jens Galsgaard)
Endnu et år er gået med jordforberedelser, fræsning, hakning, såning – mere hakning – hækklip og høst – sådan som årets gang nu er i en have. Der har været mange flittige hænder i gang , som med stor ihærdighed har fået haverne til at “blomstre” og se frodige ud.
Der har været en forholdvis stor udskiftning af lejere op til den nye sæson – både nye og gamle medlemmer af foreningen har valgt at opsige deres haver, men det har vist sig ikke at være noget problem, at få haverne lejet ud igen. Pt er der kun én ledig have og det er have C7 – her overfor fælleshuset, som trænger til en kærlig hånd.
På trods af denne interesse for at have en kolonihave, har vi måtte erkende, at vi ikke kan undgå en stigning i lejen gældende fra opkrævning 2013. Der vil blive tale om en stigning med 100kr. for store haver og 50kr for de små. Vores kasser vil komme lidt nærmere ind på dette senere i forbindelse med fremlæggelsen af budget og regnskab.
I samme forbindelse er det planen, at dele grunden ved fælleshuset og udstykke den del som huset ikke ligger på, i 2 små haver til udlejning. Helt hvornår dette sker er ikke besluttet endnu. Brugen af fælleshuset og tilhørende grund er minimal og det vil lette arbejdsbyrden for bestyrelse mht til vedligeholdelse og øge foreningens indtægter hvis vi lejer grunden ud.
Vi fik en opsigelse samt henvendelser vedrørende sumpede haver. Det viste sig, at der var problemer med drænrørene og derfor blev kommunen kontaktet. Kommunen har meldt tilbage til os, at problemet nu skulle være udbedret, men i fald det ikke er, må i sige til.
Vi har været – så vidt jeg er orienteret – forskånet for indbrud og hærværk – hvilket er naturligvis er meget positivt.
Det er bestyrelsens hensigt snarligt at indføre strengere regler for misligholdte haver. Lejere vil blive kontaktet med påbud om at gøre noget ved “hængepartier” med anført tidsfrist. Den endelige procedure for forløbet vil naturligvis blive offentliggjort på hjemmesiden.
Så vil jeg bare ønske alle en god sommer!