Indkaldelse og dagsorden 2012

Generalforsamling 2012 i HF Blegdammen 1928
Dagsorden

 1. Velkomst
 2. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
 3. Formandens beretning
 4. Fremlæggelse af regnskab for 2011
 5. Godkendelse af budget for 2012
  1. Herunder beslutning om lejeforhøjelse
 6. Beslutning om opsplitning af fællesgrund til 2 små haver
 7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.
  1. Ditte Sigersted og Lis Dreyer er på valg
 8. Valg af 1 bestyrelsessuppleant
 9. Valg af revisor
 10. Eventuelt