Information fra bestyrelsen.

Vi er i bestyrelsen kommet godt i gang med denne sæson og prøver at spore os ind på hvordan vi skal prioritere de forskellige opgaver.

På vores hjemmeside (kolonihaveforeningen Blegdammen af 1928), vil der hurtigst muligt efter
afholdte bestyrelsesmøder komme referater.

Det er den enkeltes eget ansvar at opdatere egen mail, telefon og adresse.

Der er nogle der har oplyst at de ikke har mulighed for at komme på hjemmesiden. De vil få
referater m.v. i deres postkasser. Det er derfor vigtigt at der bliver sat postkasse op i forbindelse med haven.

På hjemmesiden vil der blive oprettet en årskalender, hvor man kan se hvornår de forskellige
aktiviteter afholdes. Hvis man har en ide til et arrangement, kan man skrive forslaget ned, og
lægge det i postkassen ved fælleshuset.

Arbejdsdag

Det første fællesarrangement vil være arbejdsdagen den 24/6 2023 fra klokken 10 – 14.

Efter endt arbejde vil der være lidt fællesspisning.

På arbejdsdagen har vi valgt at prioritere det grønne som vi ellers kan risikere løber fra os. Det vil sige:

Klipning af græs og hæk på fællesgrunden, På D2, ved parkeringsarealet og ved randbeplantningen.

Hvis vi når mere, er der nok af opgaver.

Vi skal bruge buskryddere, hækkeklippere, plæneklippere og trailere, så tag med hvis I har. Foreningen har ikke.

Havevandring

Lige som tidligere år, vil vi i år gå en runde og se hvordan det går i de forskellige haver.

Det bliver lørdag d. 8/7 – 23 fra klokken 10

Ud over de spændende og kreative løsninger vi ved der er her og der, vil vi også se efter om
haverne i øvrigt opfylder ordensreglementet.

Det vil sige at vi kigger efter:
Vildtvoksende Poppel, Pil, Hyld og Vildtvoksende brombær.
Om græsset er nogenlunde holdt og om hækken er blevet holdt.
Vi kigger også efter om der er træer, buske eller andet der kan beskadige hækkene.

Når vi nu går rundt, vil vi efterlade en besked i jeres postkasser. Her vil vi skrive om der har været
noget særligt at bemærke.

Hvis I ikke er i haven på havevandringsdagen, vil vi gerne vide hvordan vi så kommer ind.

Hilsen bestyrelsen