Godt nytår

Til alle i Kolonihaveforeningen Blegdammen af 1928.

Vi ser frem til haveåret 2024 i haveforeningen med positive forventninger. Vi fornemmer at jorden allerede er gødet og gjort klar til et år med smil, haveglæde, engagement og flere fællesskaber.

Kontingent:
Der skal betales medlemskontingent inden 1/3-24
Når du indbetaler, så husk at anføre navn og have.
Konto 957013075093 eller MobilePay 280447
Stor have 1200 kroner.
Lille have 650 kroner.

Generalforsamling d.28/4-2024

Foreløbig dagsorden

  1. Valg af ordstyrer
  2. Valg af referent og stemmetællere
  3. Årsberetning
  4. Årsregnskab med revisionsberetning
  5. Godkendelse af arbejdsbudget
  6. Indkomne forslag
  7. Valg af formand
  8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
  9. Valg af revisor
  10. Evt.

Formanden, bestyrelsesmedlemmerne og revisoren har mulighed for at stille op til
genvalg.
Alle andre medlemmer af foreningen har også mulighed for at stille op som revisor
eller som medlem af bestyrelsen.

Har man forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal det være
bestyrelsen i hænde senest d. 1/4 -2024.
For at få behandlet forslaget skal forslagsstiller være til stede på mødet.

Der er allerede et par forslag undervejs.
Det ene omhandler betaling af depositum for nye medlemmer, der ved opsigelse af
lejemål bliver betalt tilbage hvis haven opfylder kravene i ordensreglerne og
vedtægterne. Alternativt bliver pengene brugt til hjælp til at få klargjort haven til
nye lejere.
Det andet forslag omhandler ventelisteproceduren.
Forslag til hvordan D2 kan organiseres efter den er ryddet er meget velkomne. Vi har
i bestyrelsen ikke mange realistiske løsningsforslag – Hjælp os.

Den endelige udformning af forslagene, den endelige dagsorden og regnskabet
bliver udsendt senest 14 dage inden generalforsamlingen.

Husk at holde dig opdateret på hjemmesiden og tag et kig i kalenderen.
Vi ses til næste år.

Godt nytår fra bestyrelsen