Gratis hestegødning – selvkompostering – lukning af D2

Det er nu sidste chance for at hente hestegødning på foreningens hovedsti. Hestemøget har ligget der i mere end ½ år og er derfor godt afdampet. Området bliver ryddet midt i januar og det er uvist om der kommer hestemøg igen.

Inden der igen kan komme noget skal der findes en placeringsløsning. I en længere periode- fra midt i januar og til midt i marts – eller længere- vil det være nødvendigt at alle selv komposterer deres haveaffald eller selv sørger for at få det transporteret væk. Vi lukker nemlig for D2.

Lukning af D2 skyldes at vi har taget imod et tilbud om rydning af pladsen. Det sker fra midt januar. Pladsen skal også klargøres til en ny fremtid. Vi mangler stadig løsningsforslag til hvordan vi bedst bruger området.

Hilsen
Bestyrelsen